Spotkanie 1.

Intuicje związane z pojęciem algorytmu

1. Pojęciem algorytm można określić pewien schemat postępowania, który prowadzi do osiągnięcia określonego celu.

 • Przykłady takich schematów poznane w szkole:
  • działania arytmetyczne (np. dodawanie pisemne, odejmowanie pisemne, mnożenie pisemne)
  • przygotowanie mikroskopu/preparatu do obserwacji
  • konstrukcje cyrklem i linijką
  • stosowanie niektórych reguł ortograficznych
 • Schematy zaobserwowane w życiu codziennym:
  • przepisy kulinarne
  • przechodzenie przez przejście dla pieszych
  • wysyłanie listu/kartki pocztowej

Zadanie (grupy 2-3 osobowe). Rozpisać w kilku (przynajmniej pięciu) krokach wybrany schemat (jeden z powyższych lub inny).

2. Algorytm ma czemuś służyć. Każdy schemat postępowania musi czegoś dotyczyć i na czymś działać – efektem powinno być przetworzenie lub zmiana danych/obiektów wejściowych, na których operujemy – na dane/obiekty wyjściowe.

Zadanie Zidentyfikować obiekty wejściowe i wyjściowe dla każdego algorytmu powyżej. 

3. Algorytmy informatyczne/matematyczne działają na tzw. abstraktach (na liczbach, grupach liczb, zbiorach, figurach itp.), co umożliwia ich wdrożenie (tzw. implementację) w komputerze i ogranicza niezbędne elementy służące opisowi algorytmu. 

Zadanie domowe. Zastanowić się w jaki sposób (sposoby) można zapisywać algorytmy tak, aby były zrozumiałe dla innych. Spróbować zapisać wybrany algorytm w wymyślony przez siebie sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *