Spotkanie 8.

Poznajemy Pythona: wprowadzenie, proste programy z użyciem zmiennych

Pierwotna wersja Języka Python, który będziemy poznawać przez kilka najbliższych spotkań, powstała w 1991 roku. Od tego czasu nastąpiło sporo zmian, które sprawiły, że Python obecnie jest jednym z najpopularniejszych języków programowania na świecie. Od strony formalnej Python jest językiem interpretowanym przez komputer. Oznacza to, że uruchomienie programu napisanego w tym języku odbywa się krok po kroku poprzez analizowanie przez maszynę kolejnych instrukcji tworzących dany program.

Naukę rozpoczniemy od poznania podstawowych instrukcji języka i oswojeniu się z tzw. środowiskiem, w którym będziemy pracować. Środowiskiem tym będzie serwis dostępny pod adresem: https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler

Za jakiś czas, gdy nieco lepiej poznamy możliwości Pythona i częściej będziemy korzystać z operacji wejścia/wyjścia, rozpoczniemy programowanie na komputerze lokalnym.

Programowanie w Pythonie polega na napisaniu programu złożonego ze zrozumiałych dla interpretera instrukcji. Program to najczęściej plik tekstowy, który często dla wygody jest tworzony w dostarczonym z interpreterem edytorze. Pliki zawierające programy Pythona zapisuje się z rozszerzeniem .py Proces uruchamiania programu nazywany jest często kompilacją.

Ćwiczenie 1. Otwórz notatnik i utwórz w nim plik tekstowy o nazwie program.py następnie wpisz dwa polecenia:

print("Pierwszy program w Pythonie.")
print("Programowanie jest proste!")

Zapisz ten plik, wklej jego zawartość do głównego okienka strony www.onlinegdb.com i kliknij zielony przycisk Run (co oznacza m.in. wykonaj/uruchom).

Zmienne. Podczas pisania programów będziemy wykorzystywać zmienne. Zmienna to obiekt, który może przechowywać różnego rodzaju dane. Najczęściej stosowane są zmienne liczbowe (czyli te, które mogą przechowywać liczby), tzw. zmienne znakowe (inna ich nazwa to zmienne łańcuchowe lub stringi) – w których można przechowywać tekst (lub pojedyncze znaki) lub zmienne logiczne, które mogą zawierać specjalny rodzaj danych (ten – bardzo ważny rodzaj zmiennych – poznamy już wkrótce). Nazwy zmiennych mogą być bardzo różne. Dobrym zwyczajem jest jednak przyjmować oznaczenia, które są czytelne i mają jasny związek z tym, co dana zmienna przechowuje.

Ćwiczenie 2. Przeanalizuj poniższy program i spróbuj odgadnąć jaki będzie wynik jego działania. Dla potwierdzenia swoich przypuszczeń przepisz ten program do edytora on-line i uruchom.

# To jest komentarz. Znak # ma specjalne zastosowanie.
a = 34
b = a + 75
print(a + b)
print(b - a)

Znak równości (czyli =) jest w programowaniu stosowany najczęściej jako polecenie (operator) przypisania. Komputer oblicza wartość wyrażenia, które znajduje się po prawej stronie tego znaku, a następnie wartość tą zapamiętuje w zmiennej, która znajduje się po lewej stronie symbolu równości. W ten sposób dopuszczamy w programie np. taką możliwość:

b = 5
b = 3*b*b + 12

Aby nasze programy były bardziej interaktywne, nauczymy się wprowadzać wartości do uruchomionego już programu. W Pythonie służy do tego instrukcja input(). Zobaczmy następujący przykład.

print("Podaj swoje imię: ")
imie = input()
print("\tWitaj serdecznie, " + imie + "!")

Powyższy program można nieco skrócić. Okazuje się, że sama instrukcja input() może wyświetlić komunikat (podobnie jak print) tuż przed pobieraniem od użytkownika programu odpowiedniej wartości. Skrócona wersja wygląda wtedy tak:

imie = input("Podaj swoje imię: ")
print("\tWitaj serdecznie, " + imie + "!")

Ćwiczenie 3. Poniższy program wykorzystuje polecenie input() do wprowadzenia wartości dwóch zmiennych (nazwanych a i b). Jaki będzie wynik działania tego programu jeśli po uruchomieniu podamy mu wartości 31 i 5?

a = input("Podaj pierwszą liczbę ")
b = input("Podaj drugą liczbę ")
print(a+b)
print(4*a)

Zadanie. Napisz program, który zapyta użytkownika o imię i później o to ile ma lat (potrzebne więc będą dwie zmienne). Następnie program obliczy i wyświetli informacje o tym, w którym roku ta osoba się urodziła. Przebieg wykonania programu może wyglądać tak:

Podaj swoje imię: Janek
Ile masz lat? 11
      Witaj, Janek! Obliczyłem, że urodziłeś się w roku 2008.

Uwaga. Wartości zapamiętywane w zmiennych, przekazane przez instrukcję input() są typu znakowego (string). Aby używać tych danych do obliczeń jako zmiennych liczbowych należy dokonać tzw. konwersji. Służą do tego między innymi polecenia str() oraz int(). Należy jednak pamiętać, że nie każda zmienna znakowa po takiej zmianie da nam poprawną wartość liczbową!

6 myśli w temacie “Spotkanie 8.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *