Spotkanie 9.

Poznajemy Pythona: zmienne i instrukcje warunkowe

Ćwiczenie (na rozgrzewkę). Napisz program, który zapyta użytkownika o to jak ma na imię i ile waży, a następnie wyświetli ciekawostkę tak jak w przykładowym uruchomieniu poniżej:

Podaj swoje imię: Jacek
Podaj swoją wagę (w kilogramach): 36

  Witaj, Jacek! 
Na Księżycu Twój ciężar wynosiłby tylko około 6 kg, za to na Jowiszu byłoby to aż około 90 kg! 

W programie należy wykorzystać fakt, że na Księżycu każdy ciężar jest 6 razy mniejszy niż na Ziemi, a na Jowiszu ciężar ten jest około 2,5 raza większy niż na Ziemi.

Przykładowy program, który realizuje powyższe ćwiczenie znajduje się poniżej.Wszystkie nasze programy pisane do tej pory miały bardzo prostą strukturę: kolejne polecenia – od pierwszego do ostatniego – musiały być przez komputer zrealizowane. Bardzo często jednak zachodzi potrzeba, aby program mógł odpowiednio zareagować w zależności od danych, które otrzymuje od użytkownika.

Wyobraźmy sobie częstą sytuację: próbujemy zalogować się na jakiejś stronie. Musimy podać login (nazwę użytkownika) i odpowiednie hasło. Jeżeli podane hasło jest poprawne, system pozwala nam pracować dalej, w przeciwnym razie jednak (czyli gdy hasło nie jest poprawne), komputer wyświetla komunikat i prosi o ponowną próbę.

W języku polskim naturalny opis takiego schematu wykorzystuje konstrukcję: jeżeli warunek, to …….. w przeciwnym razie ……..
W języku Python stosownym poleceniem jest:

if odpowiedni_warunek :
  instrukcja_1
  instrukcja_2
else:
  instrukcja_3

Polecenie to powoduje następujące działanie: komputer sprawdza czy spełniony jest odpowiedni_warunek. Jeśli tak, to wykonuje instrukcję 1 i 2, w przeciwnym razie od razu wykonuje instrukcję 3 (instrukcje poprzednie są pomijane). Zobaczmy kolejny przykład.

liczba = int(input("Podaj jakąś liczbę całkowitą: "))
if liczba >= 100 :
  print("Wpisana liczba jest większa lub równa 100.")
else :
  print("Wpisana liczba jest mniejsza od 100.")

Trzeba zwrócić uwagę na kilka technicznych szczegółów. Po komendzie if i warunku należy umieścić znak dwukropka; podobnie jak po komendzie else. Zawsze po dwukropku część programu, która ma się wykonać w danym momencie musi być pisana z tzw. wcięciem. Uzyskuje się je przez znak tabulacji lub kilka kolejnych znaków spacji.

Ćwiczenie. Napisać program, który poprosi o podanie dwóch liczb, a następnie napisze, która z tych liczb jest większa.

Zadanie domowe. Przetestuj poniższy program i zastanów się, czy jest on poprawnym rozwiązaniem powyższego ćwiczenia.

a = input("Podaj pierwszą liczbę: ")
b = input("Podaj drugą liczbę: ")
if a < b :
  print("Większa jest druga liczba!\n")
else :
  print("Większa jest pierwsza liczba!\n")
Opis gry ,,Chrup!”

Gra Chrup! jest przeznaczona dla dwóch osób i odbywa się na prostokątnej planszy o ustalonych wcześniej wymiarach. O planszy można myśleć jak o tabliczce czekolady, którą w kolejnych ruchach podczas rozgrywki, zawodnicy będą po kawałku zabierać (i zjadać). Niestety – jedna kostka w tabliczce (wyróżniona na czerwono) jest zatruta… Ten z grających, który będzie ją zmuszony zabrać – przegrywa.

\begin{tikzpicture}[scale=1] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (7,4); \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (7,4); \foreach \x/\l in {1/A,2/B,3/C,4/D,5/E,6/F,7/G}  \node[below,scale=1.6,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,4}  \node[left,scale=1.6,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{tikzpicture}

Ruchy obu graczy odbywają się naprzemiennie. W każdym ruchu należy ,,odłamać” fragment pozostałej w grze tabliczki i zabrać go. Odłamywanie tych fragmentów polega na wskazaniu pola (czyli jednej kostki) i usunięciu tego właśnie pola oraz wszystkich pól znajdujących się na prawo i powyżej wskazanej miejsca.
Przykładowa partia Ali i Boba mogłaby wyglądać tak. Ala rozpoczyna i wskazuje pole F2 zabierając sześć kostek. Bob w swoim ruchu wskazuje na pole B3 zabierając 8 kostek. W kolejnym ruchu Ala wybiera pole C1 (i zabiera 8 kostek czekolady); Bob wskazuje na pole A4 zabierając tylko jedną kostkę. Alicja wtedy odrywa 3 kostki wybierając pole A2 i w swoim ostatnim ruchu Bob zabiera ostatnią niezatrutą kostkę z pola B1. Tym samym Alicja dostaje ostatnią kostkę i przegrywa partię.

\begin{tikzpicture}[scale=0.5] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (7,4); \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (7,4); \foreach \x/\l in {1/A,2/B,3/C,4/D,5/E,6/F,7/G}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,4}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y};  \draw[ultra thick,blue,->] (8,2)--(10,2) node[above,midway,scale=0.6,red] {A: F2}; \begin{scope}[{shift={(11,0)}}] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (5,4); \draw[fill=brown!60!black] (5,0) rectangle (7,1);  \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (5,4); \draw[thick, brown!30!black] (5,0) grid (7,1); \foreach \x/\l in {1/A,2/B,3/C,4/D,5/E,6/F,7/G}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,4}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{scope} \draw[ultra thick,blue,->] (19,2)--(21,2) node[above,midway,scale=0.6,red] {B: B3}; \begin{scope}[{shift={(22,0)}}] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (1,4); \draw[fill=brown!60!black] (1,0) rectangle (5,2); \draw[fill=brown!60!black] (5,0) rectangle (7,1);  \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (1,4); \draw[thick, brown!30!black] (1,0) grid (5,2); \draw[thick, brown!30!black] (5,0) grid (7,1); \foreach \x/\l in {1/A,2/B,3/C,4/D,5/E,6/F,7/G}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,4}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{scope} \end{tikzpicture}

\begin{tikzpicture}[scale=0.5] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (1,4); \draw[fill=brown!60!black] (1,0) rectangle (2,2); \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (1,4); \draw[thick, brown!30!black] (1,0) grid (2,2);  \foreach \x/\l in {1/A,2/B}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,4}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y};  \draw[ultra thick,blue,->] (3,2)--(5,2) node[above,midway,scale=0.6,red] {B: A4}; \begin{scope}[shift={(6,0)}] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (1,3); \draw[fill=brown!60!black] (1,0) rectangle (2,2); \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (1,3); \draw[thick, brown!30!black] (1,0) grid (2,2);  \foreach \x/\l in {1/A,2/B}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1,...,3}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{scope} \draw[ultra thick,blue,->] (9,2)--(11,2) node[above,midway,scale=0.6,red] {A: A2}; \begin{scope}[shift={(12,0)}] \draw[fill=brown!60!black] (0,0) rectangle (2,1); \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (2,1); \foreach \x/\l in {1/A,2/B}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{scope} \draw[ultra thick,blue,->] (15,2)--(17,2) node[above,midway,scale=0.6,red] {B: B1}; \begin{scope}[shift={(18,0)}] \draw[fill=brown!40!red] (0,0) rectangle (1,1); \draw[thick, brown!30!black] (0,0) grid (1,1); \foreach \x/\l in {1/A}  \node[below,scale=1,brown] at (\x-0.5,0) {\bf \l}; \foreach \y in {1}  \node[left,scale=1,brown] at (0,\y-0.5) {\bf \y}; \end{scope} \end{tikzpicture}

Prosty program do zabawy w grę ,,Chrup!” napisany w języku Python. W przyszłości będziemy pisać tego rodzaju programy. Aby zagrać, trzeba przejść do kompilatora Pythona (odnośnik znajduje się w treści spotkania 8), otworzyć pobrany plik w notatniku, a następnie skopiować cały kod programu w oknie kompilatora i uruchomić.Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *