Spotkanie 12.

Przedświątecznie…

Jak pamiętamy, instrukcja języka Python if do poprawnego działania potrzebuje wpisania odpowiedniego warunku. Warunek taki nazywamy wyrażeniem logicznym musi być przez komputer zinterpretowany jednoznacznie albo jako wartość prawdziwa True albo jako wartość nieprawdziwa False.

Przykład. W trybie interaktywnym można kazać Pythonowi interpretację wyrażeń postaci jak poniżej:

123>17
-13>=24*3
3*51==153

W tych konkretnych przypadkach każdorazowo, po wprowadzeniu danego wyrażenia, komputer wyświetli stosowny komunikat, będą to kolejno wartości: True, False i True. Jeżeli nie możemy pracować w trybie interaktywnym, to należy dołożyć polecenie print(), tworząc odpowiedni miniprogram – np. print(123>17).

Zapamiętaj! Symbolami relacji, którymi najczęściej tworzy się warunki są:

    \[\texttt{>}\qquad\texttt{<}\qquad\texttt{>=}\qquad \texttt{<=}\qquad\texttt{!=}\qquad\texttt{==}\]

Oznaczają ode odpowiednio porównanie obu stron danego wyrażenia i sprawdzenie, czy lewa strona jest większa od prawej, lub czy jest mniejsza, lub czy jest większa bądź równa, albo mniejsza bądź równa, albo różna lub w końcu, czy obie strony są równe.

Należy zwrócić uwagę, że chcąc sprawdzić, czy zmienna x jest równa np. 4 nie możemy wykorzystać konstrukcji:

if x=4:
  print("Wartość zmiennej x wynosi 4")

Podczas próby uruchomienia takiego programu komputer zgłosi błąd (Invalid syntax – czyli niepoprawna składnia) świadczący o tym, że nie rozumie naszego warunku. Symbol „=”, a więc pojedynczy znak równości, jest zarezerwowany wyłącznie do operacji przypisania: polecenie x=4 każe przypisać zmiennej x wartość 4; operacja ta nie daje żadnej wartości logicznej, stąd wspomniany błąd.

Zagadka. Co pojawi się na ekranie komputera po uruchomieniu poniższego programu?

for r in range(2,7,2):
  for k in range(1,2*r):
    if k%r==1: 
      a="i"
    else:
      a="#"
    print(" "*(11-k)+a*(2*k-1))

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *