Spotkanie 13.

Przygotowanie do zawodów algorytmicznych I

W marcu rozpocznie się rywalizacja w ramach zawodów algorytmicznych. W konkursie przewidziano 3 etapy: etap szkolny (do połowy marca), etap regionalny (w połowie kwietnia we Wrocławiu) oraz finał (początek czerwca, Łódź). Zmagania będą odbywały się w trzech kategoriach: Skrzaty (tylko dla szkół podstawowych; dostępne dla rozwiązujących są: Scratch, Python lub C++), Gnomy (dla wszystkich: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, tylko Python lub C++) oraz Gremliny (grupa zaawansowana, Python lub C++). Klasyfikacje uczestników będą prowadzone odrębnie dla każdej z powyższych grup.

W związku z tym, przez najbliższych kilka spotkań będziemy przygotowywali się do tego konkursu rozwiązując zadania dostarczone przez organizatorów. W razie potrzeby – przypomnimy sobie (lub nauczymy się) kolejne elementy języka Python.

Ćwiczenie 1. Napisz program w Pythonie (kompilator on-line: repl.it lub onlinegdb.com), który po uruchomieniu wyświetli Twoją wizytówkę. Przykładowy wygląd takiej wizytówki pokazano poniżej. W rozwiązaniu wykorzystaj kilka razy polecenie print()

****************************************************
|          HRABINA            |
|        Hanka Rumcajsowa         |
|          klasa 9f           |
|      Szkoła Podstawowa Jiczyn       |
|                         |
****************************************************

Ćwiczenie 2. Przerób poprzedni program wprowadzając zmienne i polecenie input() tak, aby program przed wyświetleniem wizytówki zapytał użytkownika o jego imię i nazwisko oraz klasę.

Zadanie 3. Napisz program sprawdzający poprawność wykonywania działań. Program po uruchomieniu ma poprosić o podanie dwóch liczb (polecenie input()), a następnie zadać pytanie (polecenie print()) o sumę lub różnicę lub też iloczyn tych liczb. Po wprowadzeniu wyniku, program sprawdza, czy jest on poprawny (instrukcja warunkowa if) i wypisuje odpowiedni komunikat. Poniżej znajduje się przykład działania takiego programu.

Podaj dwie liczby.
a = 24
b = 11
Suma tych liczb wynosi... (podaj swoją odpowiedź) 36
ŹLE!!! Naucz się dodawać i spróbuj jeszcze raz! 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *