ARCHIWUM KLASA 5

SPRAWDZIANY DLA KLASY 5
Kliknij w czerwony przycisk, aby przejść do platformy testów


Instrukcja do sprawdzianu


KLASA 5a

ZOOM – konsultacje zadaniowe po umówieniu się mailowo- mat@bak.maszt.pl
ZOOM ID: 994 929 4687

Lekcje do pobrania po kliknięciu w odpowiedni przycisk poniżej

11.05 PONIEDZIAŁEK – zastępstwo, materiały do lekcji na www szkoły.

Temat: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby obliczania przykładów, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne.

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję.
  LEKCJA (kliknij)
  Czas filmu ok. 23 min, czas wykonania zadań ok. 10 min.

  Omawiane zadania 1, 2 str. 172.

  Temat: Szacowanie wyników działań
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz szacowanie wyników działań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij)
  Czas filmu ok. 15min, czas wykonania pozostałych zadań ok. 10min.
  Zadania omawiane dzisiaj to zadanie 1, 2, 4 ze stron 169 – 170

  Proszę się dzisiaj zalogować na platformie sprawdzianów i rozwiązać udostępnioną kartkówkę z dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych. Kartkówka będzie udostępniona od godziny 12:00 do 20:00 dnia dzisiejszego.

  Notatkę i zadania z dzisiejszej lekcji proszę, żeby przysłały osoby z nr w dzienniku: 5, 7, 11. Adres: mat@bak.maszt.pl

  Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych – zadania tekstowe.
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz dzielenie pisemne liczb dziesiętnych
 • przećwiczysz rozwiązywanie zadań tekstowych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij)
  Czas filmu ok. 25min, czas wykonania pozostałych zadań ok. 15min.
  Zadania omawiane dzisiaj to zadanie 3, 4, 5, 6 oraz 7 ze strony 168

  Notatki z lekcji wraz z rozwiązaniami zadań domowych przysyłają na adres: mat@bak.maszt.pl osoby z następującymi numerami w dzienniku: 1, 8, 16.

  Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych.
  W trakcie lekcji:
 • poznasz dzielenie pisemne liczb dziesiętnych
 • poznasz sposoby pamięciowego dzielenia liczb dziesiętnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij)
  Czas filmu ok. 20min, czas wykonania pozostałych zadań ok. 20min.
  Dziś zaprezentowany zostanie sposób dzielenie liczb dziesiętnych oraz w ramach ćwiczeń wykonane zostanie zadanie 1 ze strony 167 oraz zadanie 2 ze strony 168. Nieomówione przykłady z tych zadań są przeznaczone do samodzielnego rozwiązania.

  Notatki z lekcji wraz z rozwiązaniami zadań domowych przysyłają na adres: mat@bak.maszt.pl osoby z następującymi numerami w dzienniku: 3, 6, 9.

  Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne – zadania tekstowe.
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez naturalne
 • utrwalisz analizowanie zadań tekstowych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać zadania: 4 str. 165 oraz 5, 6, 7 i 9 str. 166. Proszę zapoznać się z fimikiem omawiający podane zadania.
  FILM (kliknij) – czas ok. 24min.
  Pod tematem lekcji proszą zapisać rozwiązania zadań i uzupełnić nieomówione fragmenty.
  Do samodzielnego rozwiązania:
 • dokończenie zadania 5 i 6
 • podpunkt b z zadania 7
 • podpunkty a i c z zadania 9
 • (czas ok. 15min)

  UWAGA! W czwartek 07.05 kartkówka z dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.


  Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.
  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się dzielić pisemnie liczby dziesiętne przez naturalne

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem wprowadzającym do tematu oraz omawiającym zadanie 2 ze strony 164.
  FILM – wstęp (kliknij) – czas ok. 5min.
  FILM – notatka+zad2 (kliknij) – czas ok 18 min.
  Pod tematem lekcji proszą zapisać prezentowaną w nagraniach notatkę (pliki do pobrania poniżej).
  notatka 1 (czas ok. 5min)
  notatka 2 (czas ok. 5min)

  Następnie proszę zapisać prezentowane rozwiązania zadania 2 w zeszycie i samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady – do każdego zapisać sprawdzenie. (czas ok. 15 min)
  Do samodzielnego rozwiązania:
 • zadanie 2 podpunkty a, c, f, g

 • Plik z omawianym w filmie zadaniem tutaj—> zadanie 2

  Temat: Mnożenie liczb dziesiętnych – zadania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz metody mnożenia liczb dziesiętnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania

 • Dzisiaj będziemy omawiać zadania: 4, 5, 6, 7 ze strony 163.
  Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania:
  FILM -zadanie 4 i 5 (kliknij) – czas ok 8 min
  FILM -zadanie 6 i 7 (kliknij) – czas ok 8 min
  Prezentowane w filmie zadania należy wpisać do zeszytu oraz dokończyć zlecone w filmie obliczenia.

  Do samodzielnego rozwiązania (czas ok. 15min):
 • zadanie 4b
 • dokończyć zadanie 5 i 6.
 • zadanie 7 ac

 • Poniżej do pobrania pliki z notatkami i omawianym zadaniem:
 • zadanie 4
 • zadanie 5
 • zadanie 6
 • zadanie 7

 • DLA CHĘTNYCH (dodatkowo na ocenę) zadanie 8 i super zagadka ze strony 163. Rozwiązania proszę wysłać na adres: mat@bak.maszt.pl


  TEMAT: Mnożenie liczb dziesiętnych.

  W trakcie tej lekcji:
 • poznasz algorytm mnożenia liczb dziesiętnych.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu,
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania.


 • Proszę oglądnąć filmiki prezentujące notatki do lekcji i omówienie zadania 1 str. 162 oraz zadania 2 ze strony 163.
  FILM (kliknij)- czas ok. 15 min
  zadanie 2f (kliknij)- czas ok. 2min

  Proszę przepisać do zeszytu notatkę z filmu oraz rozwiązania omawianych zadań (pliki do pobrania poniżej)
  Następnie proszę samodzielnie obliczyć przykłady, których nie omawiałam tj.
 • zad. 1 a c d e g / str. 162
 • zad. 2 b d e /str. 163.

 • Pliki do pobrania: (kliknij)
 • notatka i zadanie 1
 • notatka i zadanie 2
 • czas ok.

  TEMAT: Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.

  W trakcie tej lekcji:
 • poznasz algorytm mnożenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne,

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu,
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania.


 • Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać zadanie 3 i 4 ze strony 160.
  Proszę się zapoznać z filmikiem wprowadzającym do tematu i prezentującym sposób rozwiązania podanych zadań:
  FILM (kliknij) – czas ok.20 min
  Następnie proszę zapisać pod tematem prezentowaną notatkę oraz rozwiązania omówionych przykładów, a także samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady (czas ok. 20 min) tj.: zad. 3 bcfg oraz zad.4 adfg

  Poniżej dostępne pliki z rozwiązaniami z filmu:
 • >notatka pierwsza
 • zadanie 3
 • notatka druga
 • zad4


 • Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela.

  Temat: Dzielenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000.

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się dzielić liczby dziesiętne przez 10,100,1000.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Oglądnij film i wykonaj zawarte w nim instrukcje tj. przepisz prezentowaną tam notatkę oraz omawiane zadania oraz rozwiąż przykłady oznaczone do samodzielnego obliczenia.
  FILM (kliknij) – czas ok. 14min
  Notatka – przykłady z zielonej ramki ze strony 157 tak jak podano w filmie.
  Zadanie 1, 2 strona 157 oraz zadanie 3 i 6 str. 158. Poniżej do pobrania pliki z zadaniami z filmu.
  zadanie 1 (kliknij)
  zadanie 2 (kliknij)
  zadanie 3 (kliknij)
  zadanie 6 (kliknij)

  Temat: Ćwiczenia z działań na liczbach dziesiętnych cz1.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych.
 • utrwalisz mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania
 • urządzenie umożliwiające zrobienie zdjęcia rozwiązań zadań


 • Dzisiaj Twoim zadaniem będzie wypełnienie KARTY PRACY.
  Poniżej znajdują się dwie listy zadań, każda przeznaczona dla innej grupy osób. Bardzo proszę, żeby każdy odnalazł swoje zadania, przepisał treści do zeszytu lub wkleił wydrukowaną kartkę i rozwiązał. Zadanie 1, 2, 3, 4 są obowiązkowe

  GRUPA A – osoby z numerem w dzienniku: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ZADANIA DLA GRUPA A (kliknij)

  GRUPA B – osoby z numerem w dzienniku: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ZADANIA DLA GRUPA B (kliknij)

  Dla przypomnienia filmik prezentujący dodawanie i odejmowanie liczb dziesiętnych:
  Pisemne dodawanie i odejmowanie (kliknij) – czas ok. 8min
  oraz filmik o pamięciowym dodawaniu i odejmowaniu:
  Rachunki pamięciowe (kliknij) – czas ok. 3min

  Osoby, które rozwiążą wszystkie zadania mogą przysłać pracę do oceny na adres: mat@bak.maszt.pl

  Temat: Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się szybko mnożyć liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Przepisz do zeszytu następującą notatkę
  notatka – czas ok. 10min

  Rozwiąż w zeszycie zadanie 1 przykład a, b i c str. 155 (czas ok. 5min)

  Oglądnij filmik omawiający zad.2 ace str.155 oraz zad.3 i zad.4 str.156 FILM (kliknij) – czas ok. 15min

  Przepisz do zeszytu omawiane zadania i samodzielnie rozwiąż zad.2 bdf oraz dokończ zad 3 i 4. (czas ok. 10min)

  Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami.
  FOTO – zad 2 (kliknij) oraz FOTO – zad 3 i 4 (kliknij)


  ZADANIE DODATKOWE (dla chętnych) – na ocenę – zad. 6 i zad 7 str. 156

  Jeśli nie wiesz jeszcze jak mnożyć liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000, polecam obejrzenie filmu, który omawia to zagadnienie–> FILM (kliknij) – czas ok. 10min

  Temat: Dodawania i odejmowanie liczb dziesiętnych

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pisemny sposób dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych
 • przećwiczysz analizę i rozwiązywanie zadań tekstowych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z poniższym filmikiem i wykonać zawarte w nim instrukcje FILM (kliknij) – czas ok. 16min

  Omówione w filmie zadania (strona 153) proszę wpisać do zeszytu i rozwiązać:
 • zad4. podpunkt a oraz c,
 • zad5. podpunkt a oraz c,
 • uzupełnić obliczenia z zad8.
 • (czas ok.15 min)
  Plik z zadaniami z filmiku do pobrania tutaj: FOTO – zadanie 4 i 5 (kliknij) oraz FOTO – zadanie 8 (kliknij)

  KARTKÓWKA
  Proszę zalogować się na platformie sprawdzianów i rozwiązać udostępnioną tam kartkówkę. Kartkówka będzie dostępna w poniedziałek 20.04 w godzinach od 12:00 do 20:00.

  DODATKOWE ZADANIE dla chętnych, na ocenę – zadanie 9 i super zagadka ze strony 152

  Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się na prostych przykładach dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych w pamięci
 • poznasz sposób pisemny dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Oglądnij filmik wprowadzający do tematu lekcji. FILM (kliknij) – czas ok. 8min

  Przepisz do zeszytu przedmiotowego prezentowaną w nagraniu notatkę (czas ok.3min ). Poniżej do pobrania plik z notatką z filmu
  notatka (kliknij)

  Rozwiąż w zeszycie zadanie 3 ze str. 152 (czas ok. 20min)

  Posłuchaj nagrania prezentującego pamięciowy sposób dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.
  FILM (kliknij) – czas ok. 3min

  Spróbuj obliczyć w pamięci przykłady z zadania 1 ze str. 152 – TYLKO PODPUNKT b i c. Przykłady wraz z wynikami zapisz w zeszycie. (czas ok. 10min)

  UWAGA! W poniedziałek kartkówka z wyrażeń dwumianowanych!

  Temat:Wyrażenia dwumianowane – zamiana na ułamek dziesiętny

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jakie wyróżniamy jednostki masy i długości
 • przypomnisz sobie zależności między jednostkami masy i długości
 • nauczysz się przedstawiać dziesiętny zapis jednostek długości i masy w postaci wyrażenia dwumianowanego

  Potrzebne Wam będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, linijka


 • Oglądnij filmik prezentujący sposoby rozwiązania zadania 3, 4 i 5 z podręcznika ze strony 150. FILM (kliknij) – czas ok. 15min

  Przepisz omówione w filmiku przykłady i rozwiąż te, które nie były w nim prezentowane. (czas ok. 25 min) Poniżej do pobrania zdjęcie z omówionymi przykładami:

  DLA WYTRWAŁYCH na ocenę zadanie 7 i 8 str. 150. (Rozwiązania proszę przesłać na adres: mat@bak.maszt.pl

  Temat: Jednostki długości i masy – sposoby zapisu

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jakie wyróżniamy jednostki masy i długości
 • przypomnisz sobie zależności między jednostkami masy i długości

 • Potrzebne Wam będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, linijka


 • Pod tematem lekcji zapisujemy następująca notatkę:

  Ćwiczenie 1.
  Narysuj w zeszycie trzy dowolne odcinki – AB, CD oraz EF, każdy różnej długości. Zmierz ich długość i oznacz tak jak pokazano w filmiku poniżej.
  FILM (kliknij) – ,czas ok. 6min


  Oglądnij poniższy filmik ilustrujący rozwiązywanie ćwiczenia 2 i 3. Przepisz te ćwiczenia do zeszytu FILM (kliknij) – czas ok. 10min

  Ćwiczenie 2.
  Uzupełnij:
  7 mm = ________ cm
  75 m = __________km
  9 cm = __________m
  5 dm = __________m
  9 dag = __________kg
  11 g = __________dag
  547 kg = __________t
  3 g = ________kg

  Ćwiczenie 3.
  Uzupełnij:
  3 cm 2mm = ____________ cm
  7 m 25cm = _____________m
  3 dag 2 g = _____________dag
  17 kg 35 dag = _____________kg
  2 kg 13 g = _____________kg
  1 t 75 kg = _____________t
  2 km 135 m = _____________km

  W zeszycie przedmiotowym rozwiąż zadanie 2 z podręcznika ze strony 149 – z każdego podpunktu wybierz TYLKO DWA przykłady. Zapis powinien wyglądać tak (przykład z zadania 2b):
  4 m 7 cm = 4,07 m  Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela oraz z powodu przerwy świątecznej.


  Temat: Ćwiczenia z porównywanie liczb dziesiętnych i zaznaczania ich na osi liczbowej”

  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalicie rysowanie osi liczbowej, dobieranie jednostki i zaznaczanie liczb na osi
 • utrwalicie porównywanie liczb dziesiętnych

 • Potrzebne Wam będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, linijka

 • Na dzisiaj proponuję Wam ćwiczenia dostępną na stronie epodręczniki.pl Proszę w zeszycie zapisać rozwiązania ćwiczenia 2, 3, 5 i 6 łącznie z poleceniami – do ćwiczenia 5 zapisujemy polecenie: Porównaj podane pary liczb.

  Temat: Sprawdzian z działu – „Figury na płaszczyźnie”

  Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • czysta kartka, przybory do pisania

 • Zapraszam na konsultacje w sprawie platformy ze sprawdzianami. ZOOM godz. 9:40
  ID: 994 929 4687
  hasło: matma

  Sprawdzian dostępny na stronie: http://edukacja.bak.maszt.pl
  Każdy uczeń loguje się wpisując jako login kod uczniowski: vanumer z dziennika oraz wpisując hasło, które zostało wysłane przez e-dziennik.
  Sprawdzian dostępny będzie od czwartku godz. 12:00 do piątku godz.20:00. Po uruchomieniu sprawdzianu uczeń ma na rozwiązanie 60 minut.

  Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak porównujemy liczby dziesiętne

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • Zapisz pod tematem lekcji następującą notatkę:
  W liczbie dziesiętnej, na końcu można skreślać lub dopisywać tyle zer ile chcemy
  np.: 0,45 = 0,45000 \qquad 0,750 = 0,75

  UWAGA! Nie można skreślać zer w środku liczby TYLKO na końcu.
  PRZYKŁADY (też do przepisania)

      \[0,40 = 0,4 \qquad0,030 = 0,03 \qquad 0,2500 = 0,25\]

  kolejne rozwiąż sam/sama. 6,00 = \qquad\qquad 9,8070=\qquad\qquad 50,70=\qquad \qquad 30,020=

  Oglądnij filmik wyjaśniający w jaki sposób porównać dwie liczby dziesiętne FILM (kliknij) – czas ok. 7min

  ZADANIA:
  Rozwiąż w zeszycie podane zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str. 146 – (czas ok 10 min)
 • zadanie 2 str. 146 – (czas ok 5 min)
 • zadanie 3 str. 147 – (czas ok 8 min)
  Narysuj oś liczbową, zaznacz na niej w dowolnym miejscu liczby A i B i zapisz, które z podanych w zadaniu liczb leżą między A i B.
 • DLA CHĘTNYCH – zadanie 8 i super zagadka str.147
  Osoby, które rozwiążą zadanie dla chętnych wysyłają swoje rozwiązania na adres mat@bak.maszt.pl


 • UWAGA! Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik

  Temat: Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i zaznaczanie na osi liczbowej.

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny
 • nauczysz się jak zaznaczać liczby dziesiętne na osi liczbowej.


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • ZADANIE 1. (czas ok. 12min)
  Oglądnij filmik wyjaśniający w jaki sposób zaznaczać/odczytywać liczby dziesiętne na/z osi liczbowej
  FILM (kliknij)

  ZADANIE 2. (czas ok 5min)
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadanie 3 ze strony 144.

  ZADANIE 3. (czas ok. 7min)
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadanie 4 ze strony 144. Jedną oś narysuj do podpunktu a i jedną do podpunktu b.

  ZADANIE 4. (czas ok 2min)
  Przepisz do zeszytu następującą notatkę: Aby zamienić ulamek zwykły na liczbę dziesiętną, należy go rozszerzyć do mianownika 10, 100, 1000 itp.
  np:

      \[\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=0,6\]

      \[1\frac{2}{25}=1\frac{8}{100}=1,08\]

      \[\frac{3}{8}=\frac{375}{1000}=0,375\]


  koniec notatki
  ZADANIE 5. (czas ok. 10min
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadanie 7 a, c, d, f ze strony 144

  ZADANIE 6. (czas ok. 10min)
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadanie 8 ze strony 145. Za każdym razem najpierw ustal jaki ułamek stanowi zamalowana część, a później zamień ten ułamek na liczbę dziesiętną.

  UWAGA! Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik

  Temat: Zapisywanie ułamka dziesiętnego.

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak nazywamy kolejne cyfry w rozwinięciu dziesiętnym
 • przypomnisz sobie i utrwalisz odczytywanie liczb dziesiętnych.
 • przypomnisz sobie, jak zamieniać liczby dziesiętne na ułamek zwykły.


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • Zapraszam na spotkanie online na godzinę 10:20
  ID: 994 929 4687
  hasło: matma.

  Osoby, które z jakiś powodów nie mogą uczestniczyć w spotkaniu online powinny zapoznać się z podanym na końcu lekcji filmikiem.
  ZADANIE 1. (czas ok. 7 min.)
  Przepisz do zeszytu poniższą notatkę:

  ZADANIE 2.(czas ok. 5 min)
  Rozwiąż w zeszycie ćwiczenie A ze strony 142.

  ZADANIE 3.(czas ok. 5 min)
  Zapisz słownie podane liczby.
  a) 0,2    b) 3,154    c)26,03    d) 2,17.

  ZADANIE 4. (czas ok. 3min) Rozwiąż zadanie 1 z podręcznika ze strony 144 – z każdego podpunktu wybierze sobie pięć przykładów.

  ZADANIE 5.(czas ok.2min) Rozwiąż zadanie 2 z podręcznika ze strony 144 – wybierz cztery przykłady.

  Jeśli masz kłopot z zamianą liczby dziesiętnej na ułamek zwykły, zachęcam do oglądnięcia FILMIKU (kliknij) – czas ok. 12min


  UWAGA! Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik  Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury na płaszczyźnie” cz.2
  Cel:Utrwalenie podstawowych wiadomości o czworokątach.

  Przypominamy sobie:
 • wiadomości o prostokątach i kwadrata – rysowanie, obliczanie obwodu, informacje o przekątnych – podręcznik str. 126
 • wiadomości o równoległobokach i rombach – rysowanie, obliczanie obwodu, informacje o przekątnych i o kątach – podręcznik str. 127, 128, 130
 • wiadomości o trapezach – rysowanie, obliczanie obwodu, informacje o przekątnych i o kątach – podręcznik str. 131, 133
 • czym są figury przystające – str.137
 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania z treningu przed sprawdzianem cz.2: FILM_2 (kliknij)

  Proszę spróbować samodzielnie rozwiązać zadania: 4, 5, 6 i 7 z treningu przed sprawdzianem – grupę A lub B lub C (kliknij w link) ZADANIA – trening przed sprawdzianem
  Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji. Można też wkleić wydrukowaną kartkę, jeśli ktoś rozwiązania zapisuje na wydruku.
  UWAGA! Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik

  Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury na płaszczyźnie” cz. 1
  Cel:Utrwalenie podstawowych wiadomości o kątach i trójkątach.
  Przypominamy sobie:
 • rysowanie prostych prostopadłych i równoległych – podręcznik str. 104
 • podział kątów i ich nazywanie str. 107
 • obliczanie kątów – jak w zad.1/str.112 oraz zad.1 str.114
 • rodzaje trójkątów – str. 118 i 119
 • konstrukcje trójkątów – str.121
 • miary kątów w trójkątach – str. 123
 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania z treningu przed sprawdzianem cz.1: FILM_1 (kliknij)

  Proszę spróbować samodzielnie rozwiązać zadania: 1, 2, 3, 8 i 9 z treningu przed sprawdzianem – grupę A lub B lub C (kliknij w link) ZADANIA – trening przed sprawdzianem
  Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji. Można też wkleić wydrukowaną kartkę, jeśli ktoś rozwiązania zapisuje na wydruku.
  UWAGA! Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik

  Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA
  klasa: 5a

  Temat: Rodzina czworokątów.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz wiadomości dotyczące poznanych czworokątów

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik lub/i twój zeszyt przedmiotowy
 • kartka A4 lub A3 oraz kredki czy mazaki
 • linijka, ekierka, ołówek

 • ZADANIE 1(czas: ok. 7min)
  Obejrzyjcie udostępniany na kanale PISTACJA TV filmik dotyczący podziału czworokątówFILM (kliknij)
  Przeczytaj z twojego zeszytu przedmiotowego wiadomości jakie zapisywaliśmy o prostokącie, kwadracie, rombie, równoległoboku i trapezie, możesz też skorzystać z podręcznika (str.126, 128, 130, 131 i 133. Skupi się na informacjach dotyczących kątów i przekątnych.

  ZADANIE 2 (czas: ok.30min)
  Zrób plakat formatu A4 lub A3, na którym przedstawisz wszystkie poznane czworokąty wraz z ich najważniejszymi cechami (rysunki, definicje, zaznaczone te same długości boków, zaznaczone boki równoległe, zaznaczone kąty), możesz umieścić również ciekawostki.

  DLA WYTRWAŁYCH(czas ok. 5min)
  Super zagadka ze strony 136.


  KLASA 5b

  ZOOM – konsultacje zadaniowe po umówieniu się mailowo- mat@bak.maszt.pl
  ZOOM ID: 994 929 4687

  Lekcje do pobrania po kliknięciu w odpowiedni przycisk poniżej.

  11.05 PONIEDZIAŁEK – zastępstwo, materiały na stronie www szkoły

  TEMAT: Mnożenie liczb dziesiętnych.

  W trakcie tej lekcji:
 • poznasz algorytm mnożenia liczb dziesiętnych.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu,
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania.


 • Proszę oglądnąć filmiki prezentujące notatki do lekcji i omówienie zadania 1 str. 162 oraz zadania 2 ze strony 163.
  FILM (kliknij)- czas ok. 15 min
  zadanie 2f (kliknij)- czas ok. 2min

  Proszę przepisać do zeszytu notatkę z filmu oraz rozwiązania omawianych zadań (pliki do pobrania poniżej)
  Następnie proszę samodzielnie obliczyć przykłady, których nie omawiałam tj.
 • zad. 1 a c d e g / str. 162
 • zad. 2 b d e /str. 163.

 • Pliki do pobrania: (kliknij)
 • notatka i zadanie 1
 • notatka i zadanie 2
 • TEMAT: Mnożenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne.

  W trakcie tej lekcji:
 • poznasz algorytm mnożenia liczb dziesiętnych przez liczby naturalne,

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu,
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania.


 • Na dzisiejszej lekcji będziemy omawiać zadanie 3 i 4 ze strony 160.
  Proszę się zapoznać z filmikiem wprowadzającym do tematu i prezentującym sposób rozwiązania podanych zadań:
  FILM (kliknij) – czas ok.20 min
  Następnie proszę zapisać pod tematem prezentowaną notatkę oraz rozwiązania omówionych przykładów, a także samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady (czas ok. 20 min) tj.: zad. 3 bcfg oraz zad.4 adfg

  Poniżej dostępne pliki z rozwiązaniami z filmu:
 • >notatka pierwsza
 • zadanie 3
 • notatka druga
 • zad4


 • UWAGA! Kartkówka! Ze względu na większą ilość materiału na dzisiejszej lekcji, kartkówka będzie dostępna od dzisiaj od 12:00 do jutra do 20:00. Lekcja z piątku będzie zawierała mniej zadań.

  Temat: Dzielenie liczb dziesiętnych przez 10,100,1000.

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się dzielić liczby dziesiętne przez 10,100,1000.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Oglądnij film i wykonaj zawarte w nim instrukcje tj. przepisz prezentowaną tam notatkę oraz omawiane zadania oraz rozwiąż przykłady oznaczone do samodzielnego obliczenia.
  FILM (kliknij) – czas ok. 14min
  Notatka – przykłady z zielonej ramki ze strony 157 tak jak podano w filmie.
  Zadanie 1, 2 strona 157 oraz zadanie 3 i 6 str. 158. Poniżej do pobrania pliki z zadaniami z filmu.
  zadanie 1 (kliknij)
  zadanie 2 (kliknij)
  zadanie 3 (kliknij)
  zadanie 6 (kliknij)

  Temat: Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000.

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się szybko mnożyć liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Przepisz do zeszytu przykłady z zielonej ramki ze strony 155. przykłady, a następnie zapisz na kolorowo następujące zdanie:
  Mnożąc ułamek dziesiętny przez 10, 100, czy 1000 przesuwamy przecinek odpowiednio o jedno, dwa lub trzy miejsca w prawo

  Rozwiąż w zeszycie zadanie 1 przykład a, b i c str. 155 (czas ok. 5min)

  Oglądnij filmik omawiający zad.2 ace str.155 oraz zad.3 i zad.4 str.156 FILM (kliknij) – czas ok. 15min

  Przepisz do zeszytu omawiane zadania i samodzielnie rozwiąż zad.2 bdf oraz dokończ zad 3 i 4. (czas ok. 10min)

  Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami.
  FOTO – zad 2 (kliknij) oraz FOTO – zad 3 i 4 (kliknij)


  ZADANIE DODATKOWE (dla chętnych) – na ocenę – zad. 6 i zad 7 str. 156

  Jeśli nie wiesz jeszcze jak mnożyć liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000, polecam obejrzenie filmu, który omawia to zagadnienie–> FILM (kliknij) – czas ok. 10min

  Temat: Dodawania i odejmowanie liczb dziesiętnych

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pisemny sposób dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych
 • przećwiczysz analizę i rozwiązywanie zadań tekstowych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z poniższym filmikiem i wykonać zawarte w nim instrukcje FILM (kliknij) – czas ok. 16min

  Omówione w filmie zadania (strona 153) proszę wpisać do zeszytu i rozwiązać:
 • zad4. podpunkt a oraz c,
 • zad5. podpunkt a oraz c,
 • uzupełnić obliczenia z zad8.
 • (czas ok.15 min)
  Plik z zadaniami z filmiku do pobrania tutaj: FOTO – zadanie 4 i 5 (kliknij) oraz FOTO – zadanie 8 (kliknij)

  DODATKOWE ZADANIE dla chętnych, na ocenę – zadanie 9 i super zagadka ze strony 152

  Temat: Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

  W trakcie lekcji:
 • nauczysz się na prostych przykładach dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych w pamięci
 • poznasz sposób pisemny dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Oglądnij filmik wprowadzający do tematu lekcji. FILM (kliknij) – czas ok. 8min

  Przepisz do zeszytu przedmiotowego prezentowaną w nagraniu notatkę (czas ok.3min ). Poniżej do pobrania plik z notatką z filmu
  notatka (kliknij)

  Rozwiąż w zeszycie zadanie 3 ze str. 152 (czas ok. 15min)

  Posłuchaj nagrania prezentującego pamięciowy sposób dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych.
  FILM (kliknij) – czas ok. 3min

  Spróbuj obliczyć w pamięci przykłady z zadania 1 ze str. 152 – TYLKO PODPUNKT b i c. Przykłady wraz z wynikami zapisz w zeszycie. (czas ok. 10min)

  UWAGA! Dziś kartkówka z wyrażeń dwumianowanych! Proszę zalogować się na platformie http://edukacja.bak.maszt.pl/ i rozwiązać zadania. Kartkówka udostępniona od 7:00 do 20:00.


  Temat:Wyrażenia dwumianowane – zamiana na ułamek dziesiętny

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jakie wyróżniamy jednostki masy i długości
 • przypomnisz sobie zależności między jednostkami masy i długości
 • nauczysz się przedstawiać dziesiętny zapis jednostek długości i masy w postaci wyrażenia dwumianowanego

  Potrzebne Wam będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, linijka


 • Oglądnij filmik prezentujący sposoby rozwiązania zadania 3, 4 i 5 z podręcznika ze strony 150. FILM (kliknij) – czas ok. 15min

  Przepisz omówione w filmiku przykłady i rozwiąż te, które nie były w nim prezentowane. (czas ok. 25 min) Poniżej do pobrania zdjęcie z omówionymi przykładami:

  DLA CHĘTNYCH na ocenę zadanie 7 i 8 str. 150. Rozwiązania proszę przesłać na adres: mat@bak.maszt.pl

  Temat: Jednostki długości i masy – sposoby zapisu

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jakie wyróżniamy jednostki masy i długości
 • przypomnisz sobie zależności między jednostkami masy i długości

 • Potrzebne Wam będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, linijka


 • Pod tematem lekcji zapisujemy następująca notatkę:

  Ćwiczenie 1.
  Narysuj w zeszycie trzy dowolne odcinki – AB, CD oraz EF, każdy różnej długości. Zmierz ich długość i oznacz tak jak pokazano w filmiku poniżej.
  FILM (kliknij) – ,czas ok. 6min


  Oglądnij poniższy filmik ilustrujący rozwiązywanie ćwiczenia 2 i 3. Przepisz te ćwiczenia do zeszytu FILM (kliknij) – czas ok. 10min

  Ćwiczenie 2.
  Uzupełnij:
  7 mm = ________ cm
  75 m = __________km
  9 cm = __________m
  5 dm = __________m
  9 dag = __________kg
  11 g = __________dag
  547 kg = __________t
  3 g = ________kg

  Ćwiczenie 3.
  Uzupełnij:
  3 cm 2mm = ____________ cm
  7 m 25cm = _____________m
  3 dag 2 g = _____________dag
  17 kg 35 dag = _____________kg
  2 kg 13 g = _____________kg
  1 t 75 kg = _____________t
  2 km 135 m = _____________km

  W zeszycie przedmiotowym rozwiąż zadanie 2 z podręcznika ze strony 149 – z każdego podpunktu wybierz TYLKO DWA przykłady. Zapis powinien wyglądać tak (przykład z zadania 2b):
  4 m 7 cm = 4,07 m

  Temat: Porównywanie ułamków dziesiętnych

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak porównujemy liczby dziesiętne

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • Zapisz pod tematem lekcji następującą notatkę:
  W liczbie dziesiętnej, na końcu można skreślać lub dopisywać tyle zer ile chcemy
  np.: 0,45 = 0,45000 \qquad 0,750 = 0,75

  UWAGA! Nie można skreślać zer w środku liczby TYLKO na końcu.
  PRZYKŁADY (też do przepisania)

      \[0,40 = 0,4 \qquad0,030 = 0,03 \qquad 0,2500 = 0,25\]

  kolejne rozwiąż sam/sama. 6,00 = \qquad\qquad 9,8070=\qquad\qquad 50,70=\qquad \qquad 30,020=

  Oglądnij filmik wyjaśniający w jaki sposób porównać dwie liczby dziesiętne FILM (kliknij) – czas ok. 7min

  ZADANIA:
  Rozwiąż w zeszycie podane zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str. 146 – (czas ok 10 min)
 • zadanie 2 str. 146 – (czas ok 5 min)
 • zadanie 3 str. 147 – (czas ok 8 min)
  Narysuj oś liczbową, zaznacz na niej w dowolnym miejscu liczby A i B tak jak w podręczniku i zapisz, które z podanych w zadaniu liczb leżą między A i B.
 • DLA CHĘTNYCH – zadanie 8 i super zagadka str.147
  Osoby, które rozwiążą zadanie dla chętnych wysyłają swoje rozwiązania na adres mat@bak.maszt.pl


 • Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela.


  Temat: Zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny i zaznaczanie na osi liczbowej.

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak zamieniać ułamek zwykły na dziesiętny
 • nauczysz się jak zaznaczać liczby dziesiętne na osi liczbowej.


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • Oglądnij filmik wyjaśniający w jaki sposób zaznaczać/odczytywać liczby dziesiętne na/z osi liczbowej
  FILM (kliknij) – czas ok. 12min

  (czas ok 5min)
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym:
 • zadanie 3 ze strony 144. (czas ok. 5min)
 • zadanie 4a ze strony 144 (czas ok. 7min)

 • Przepisz do zeszytu następującą notatkę: Aby zamienić ulamek zwykły na liczbę dziesiętną, należy go rozszerzyć do mianownika 10, 100, 1000 itp.
  np:

      \[\frac{3}{5}=\frac{6}{10}=0,6\]

      \[1\frac{2}{25}=1\frac{8}{100}=1,08\]

      \[\frac{3}{8}=\frac{375}{1000}=0,375\]


  koniec notatki
  Rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadanie 7 a, c, d, f ze strony 144 (czas ok. 10min)

  Temat: Sprawdzian z działu „Figury na płaszczyźnie”.

  Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • czysta kartka, przybory do pisania
 • urządzenie, którym można zrobić zdjęcie notatek

 • Spotkanie informacyjne ZOOM dotyczące platformy sprawdzianów o godzinie 8:10

  Czas rozwiązywania sprawdzianu to 60min
  Test będzie udostępniony od 22.04 (środa) od godziny 10:00 do 23.04(czwartek) do godziny 20:00
  W podanym powyżej czasie należy się zalogować na platformie sprawdzianów – dostęp poprzez kliknięcie na czerwony przycisk u góry strony lub poprzez wpisanie do przeglądarki adresu: edukacja.bak.maszt.pl
  Dane do logowania zostały przekazane poprzez e-dziennik. Login jest kodem ucznia stosowanym wcześniej w szkole, hasło jest ustalone przez system, ale jest możliwość zmiany tego hasła po zalogowaniu się.
  U góry strony, pod przyciskiem SPRAWDZIANY I KARTKÓWKI, udostępniony jest film – instrukcja, w której pokazuję jak się zalogować na platformie i jak wypełniać testy oraz jak zmienić hasło.

  Temat: Zapisywanie ułamka dziesiętnego.

  W trakcie tej lekcji:
 • przypomnisz sobie jak nazywamy kolejne cyfry w rozwinięciu dziesiętnym
 • przypomnisz sobie i utrwalisz odczytywanie liczb dziesiętnych.
 • przypomnisz sobie, jak zamieniać liczby dziesiętne na ułamek zwykły.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, podręcznik, przybory do pisania

 • Przepisz do zeszytu poniższą notatkę:(czas ok. 10min)

  Rozwiąż w zeszycie zadania:
 • ćwiczenie A ze strony 142. (czas ok. 5min)
 • ZADANIE p. JADZI. Zapisz słownie podane liczby.
  a) 0,2    b) 3,154    c)26,03    d) 2,17. (czas ok. 10min)
 • zadanie 1 z podręcznika ze strony 144 – z każdego podpunktu wybierze sobie pięć przykładów. (czas ok. 5min)
 • zadanie 2 z podręcznika ze strony 144 – wybierz cztery przykłady.(czas ok.5min)

 • Jeśli masz kłopoty z zamianą liczby dziesiętnej na ułamek, polecam oglądnięcie tego nagrania –> FILM (kliknij) – czas ok. 12min

  Temat: Powtórzenie wiadomości z działu „Figury na płaszczyźnie”
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz wiadomości o poznanych czworokątach
 • utrwalisz wiadomości o kątach i powtórzysz sposób obliczania kątów

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania oraz przybory geometryczne


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania z treningu przed sprawdzianem cz.2: FILM_2 (kliknij) – czas ok. 12min

  Proszę spróbować samodzielnie rozwiązać zadania: 4, 5, 6 i 7 z treningu przed sprawdzianem z dowolnej z grup: A lub B lub C (kliknij w link) – czas ok. 20min ZADANIA – trening przed sprawdzianem
  Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji. Można też wkleić wydrukowaną kartkę, jeśli ktoś rozwiązania zapisuje na wydruku.

  Temat: Utrwalenie wiadomości z działu „Figury na płaszczyźnie”
  W trakcie tej lekcji
 • utrwalisz sobie podstawowe informacje o kątach oraz o trójkątach
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i przybory do pisania
 • przybory geometryczne: linijka, cyrkiel


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania z treningu przed sprawdzianem cz.1: FILM_1 (kliknij) – czas ok. 20min

  Proszę spróbować samodzielnie rozwiązać zadania: 1, 2, 3, 8 i 9 z treningu przed sprawdzianem z jednej grupy – A lub B lub C (kliknij w link) ZADANIA – trening przed sprawdzianem – czas ok. 20min
  Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji. Można też wkleić wydrukowaną kartkę, jeśli ktoś rozwiązania zapisuje na wydruku.

  Temat: Figury przystające.

  W trakcie lekcji:
 • dowiesz się czym są figury przystające
 • nauczysz się rysować figury przystające
 • nauczysz się rozpoznawać figury przystające

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i twój zeszyt przedmiotowy
 • kolorowa kartka papieru, nożyczki, klej, przybory do pisania


 • Obejrzyjcie filmik wprowadzający do lekcji –> FILM (kliknij)
  Wykonaj zawarte w nim instrukcje. Zapisz w zeszycie całą notatkę.
  Notatka z filmu dostępna w pliku –> NOTATKA (kliknij)

  Po zrobieniu przedstawionych ćwiczeń proszę rozwiązać w zeszycie zadanie 3 i 4 ze strony 138.

  DLA WYTRWAŁYCH na ocenę zadanie 6 ze strony 138 – rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl

  UWAGA! 22.04 SPRAWDZIAN z działu „FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE”

  Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA
  klasa: 5a

  Temat: Podsumowanie wiadomości o czworokątach.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz wiadomości dotyczące poznanych czworokątów

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik lub/i twój zeszyt przedmiotowy
 • linijka, ekierka, ołówek


 • Obejrzyjcie filmik wprowadzający do lekcjiFILM (kliknij)
  Wykonaj przedstawiony tam podział czworokątów. Możesz użyć do tego gotowych rysunków z pliku:
  Po zapisaniu podziału czworokątów bardzo proszę zrobić podsumowanie wiadomości o poznanych czworokątach jak w filmiku: FILM (kliknij)
  Proszę w zeszytach rozwiązać zadanie 1 ze strony 135.
  DLA WYTRWAŁYCH(czas ok. 5min)
  Super zagadka ze strony 136.  Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela oraz z powodu przerwy świątecznej.


  Temat:Ćwiczenia z czworokątów
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz rysowanie i rozróżnianie poznanych czworokątów
 • utrwalisz obliczanie kątów poznanych czworokątów
 • utrwalisz obliczanie obwodów czworokątów i ustalanie długości ich boków.

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania
 • linijka


 • Dzisiaj proponuję Wam pracę z ćwiczeniami. Poniżej ćwiczenia z różnych czworokątów.
  UWAGA! Wybieracie po jednym ćwiczeniu z każdej listy, czyli łącznie każdy rozwiązuje 4 dowolne ćwiczenia.
  Rozwiązania proszę zapisać w zeszycie pod tematem. Jeśli ktoś ma możliwość wydrukowania zadań, to może później rozwiązania wkleić. Jeśli macie czas i ochotę to oczywiście zapraszam do uzupełnienia większej ilości ćwiczeń – nie jest to obowiązkowe.

  Swoimi rozwiązaniami można się chwalić 🙂 pod adresem: mat@bak.maszt.pl

  Życzę wszystkim dobrego weekendu!

  Temat:Kąty w trapezach
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz rysowanie i rozróżnianie trapezów
 • dowiesz się jakie mogą być rozwartości kątów w trapezach
 • dowiesz się jak ustalać rozwartości kątów w trapezach

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania
 • linijka

 • Proszę w zeszycie przedmiotowym rozwiązać poniższe zadania:
 • zadanie 1 str. 133 (czas ok. 10min)
 • zadanie 2 str. 134 (czas ok. 10min)
 • dla chętnych zadanie 3 str. 134 (czas ok. 15min)

 • Do zadań robimy schematyczne rysunki i tak jak wcześniej mówiłam przy równoległobokach, jeśli w zadaniu jest trapez równoramienny, to rysujemy jak nam wygodnie, dowolny trapez równoramienny i patrzymy, czy dany jest kąt ostry, czy rozwarty. Zadanie dla chętnych wysyła każdy, kto to zadanie rozwiąże.

  Konsultacje zadaniowe dla osób mających problemy z rozwiązywaniem zadań – ZOOM 12:00
  ID: 994 929 4687
  hasło: matma


  UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik  Temat: Trapezy
  W trakcie tej lekcji:
 • dowiesz się co to jest trapez
 • dowiesz się jakie są rodzaje trapezów
 • nauczysz się rysować trapezy

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania
 • linijka

 • Proszę zapoznać się z filmikiem: FILM (kliknij) – czas ok. 8min

  Proszę pod tematem lekcji zrobić następującą notatkę:(czas ok. 10min)

  Proszę w zeszycie przedmiotowym rozwiązać poniższe zadania:
 • zadanie 1 str. 131 (czas ok. 10min)
 • zadanie 5 str. 132 (czas ok. 10min) do tego zadania proszę zrobić schematyczne rysunki w zeszycie.
 • zadanie 4 str. 132 – w zeszycie proszę zapisać odpowiedzi następująco:
  I rysunek – i tu ile trapezów

 • UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik  Temat: Kąty w równoległobokach
  W trakcie tej lekcji:
 • nauczysz się obliczać kąty w równoległobokach


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania
 • linijka

 • Zapraszam na spotkanie online na godzinę 11:40
  ID: 994 929 4687
  hasło: matma.

  ZADANIE 1. (czas ok. 2min)
  Do zeszytu proszę przerysować poniższy rysunek.

  ZADANIE 2. (czas ok. 10min) Rozwiązujemy w zeszycie zadanie 1 ze strony 130.
  Proszę zrobić schematyczne rysunki, oznaczyć jak w książce i pod rysunkami zapisać obliczenia jakie wykonujecie.

  ZADANIE 3 (czas ok.5min)
  Rozwiązujemy zadanie 2 ze strony 130. Rysunek do zadania jest konieczny. Przygotujcie sobie kartkę (może być kolorowa), złóżcie ją na pół. Narysujcie na niej trójkąt równoramienny i wytnijcie tak, żeby mieć dwa takie same trójkąty. Spróbujcie z nich złożyć romb. Możecie wkleić tę układankę i wtedy nie jest potrzebny rysunek.

  ZADANIE 4. (czas ok. 10 min)
  Ustal jakie rozwartości kątów ma równoległobok jeżeli:
  a) jeden z jego kątów ostrych ma miarę 47^\circ
  b) jeden z jego kątów rozwartych ma miarę 132^\circ
  c*) kąt ostry jest o 50^\circ mniejszy od kąta rozwartego
  d*) kąt ostry jest trzykrotnie mniejszy od kąta rozwartego.

  UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik  Temat: Równoległoboki i romby
  Cel:Rozpoznawanie i rysowanie równoległoboków i rombów.

  Proszę zapoznać się z filmikiem: FILM (kliknij) i wykonać zawarte w nim instrukcje.
  Następnie rozwiązujemy w zeszycie zadania z podręcznika: zad.1, zad.2 i zad.6 ze strony 129.
  UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik

  Nazwa przedmiotu: MATEMATYKA
  klasa: 5b

  Temat: Konstrukcje cyrklem i linijką.

  W trakcie lekcji:

 • dowiesz się, z jakich odcinków nie zbudujemy trójkąta
 • przećwiczysz sposoby rysowania trójkątów przy użyciu cyrkla i linijki
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • czyste kartki lub zeszyt przedmiotowy
 • linijka, cyrkiel, ołówek

 • ZADANIE 1(czas ok. 12min)
  Obejrzyjcie udostępniany na kanale PISTACJA TV dwa filmiki dotyczące trójkątów.
  1. Nierówność trójkąta, czyli z jakich odcinków można zbudować trójkąt – FILM (kliknij)
  2. Konstruowania trójkątów przy pomocy cyrkla i linijki- FILM (kliknij)

  ZADANIE 2(czas ok. 15min)
  Ustal, czy można narysować trójkąty o podanych poniżej bokach i jeśli tak, to skonstruuj je przy pomocy cyrkla i linijki.
  a) 5cm, 4cm, 7cm b) 4cm, 4cm, 8cm c) 6cm, 8cm, 4cm
  d) 6cm, 6cm, 6cm e) 4cm, 6cm, 7cm d) 3cm, 7cm, 9cm.
  DLA WYTRWAŁYCH (czas ok.30min)
  Na kartce A4 narysuj mozaikę złożoną z trójkątów, ale każdy trójkąt narysuj przy użyciu cyrkla i linijki. Rysunek oczywiście pokoloruj.  Temat: Prostokąty i kwadraty
  Cel:Rozpoznawanie i rysowanie prostokątów i kwadratów. Obliczanie obwodów.

  Proszę w zeszycie, pod tematem lekcji zrobić notatkę zawartą w pliku: notatka.pdf
  ZADANIE:
  Narysuj prostokąt o bokach 3cm i 5cm.
  Po narysowaniu prostokąta proszę pod nim zapisać wymiary i sposoby liczenia obwodu jak poniżej:
  WYMIARY: 3cm \times 5cm.
  LICZYMY OBWÓD:
  PAMIĘTAJ! Obwód to suma długości wszystkich boków figury.
  I SPOSÓB Obw= 3cm + 5cm + 3cm + 5cm = 16cm
  II SPOSÓB Obw= 2 \cdot 3cm + 2 \cdot 5cm = 6cm + 10cm = 16cm
  III SPOSÓB Obw = (3cm + 5cm)\cdot 2 = 8cm \cdot 2 = 16cm

  Następnie rozwiązujemy w zeszycie zadania z podręcznika: zad1, zad3 i super zagadkę ze strony 126.
  UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik


  Temat: Suma kątów w trójkącie
  Cel:Uczeń wie ile wynosi suma rozwartości kątów w trójkącie i potrafi obliczyć rozwartości poszczególnych kątów..

  1. Proszę przerysować z podręcznika rysunek trójkąta z kątami oznaczonymi literami \alpha, \beta, \gamma – strona 123 tuż pod ćwiczeniem A i przepisać NA KOLOROWO to co jest wytłuszczonym (pogrubionym) drukiem.
  Pod spodem proszę napisać:
  W trójkącie równoramiennym kąty przy podstawie są takie same, a w trójkącie równobocznym każdy kąt ma 60^\circ
  Następnie proszę w zeszycie rozwiązać zadanie 1, 2 i 3 ze stron 123 i 124, w zadaniu 2 i 3 proszę zrobić SCHEMATYCZNE rysunki.
  Na zdjęciu poniżej informacja jak rozwiązywać zadania.
  UWAGA!

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik  ZADANIA DODATKOWE I TRENINGOWE
  Hasło do zadań treningowych dostępne u nauczyciela, kontakt przez adres: mat@bak.maszt.pl

  ZADANIA DODATKOWE I TRENINGOWE

  Zadania dodatkowe

  Zadania treningowe przed sprawdzianem