ARCHIWUM Klasa 6

SPRAWDZIANY
Przejście do platformy sprawdzianów po kliknięciu przycisku. Poniżej również instrukcja logowania do platformy (na przykładzie klasy 5)
Instrukcja do sprawdzianu


KLASA 6a

ZOOM – konsultacje zadaniowe po umówieniu się mailowo- mat@bak.maszt.pl
ZOOM ID: 994 929 4687

UWAGA! Kartkówka z liczb ujemnych dostępna od środy 06.05 od godziny 12:00 do piątku 08.05 do godziny 20:00

UWAGA! Na platformie sprawdzianów dostępna poprawa z dwóch kartkówek z procentów.

11.05 PONIEDZIAŁEK – zastępstwo z panią Anną Spiechą. Materiały do lekcji dostępne na stronie szkolnej w zakładce STREFA ZADAŃ

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych – ćwiczenia
W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pojęcie wyrażenia algebraicznego
 • utrwalisz zapisywanie wyrażeń algebraicznych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij).
  Dzisiaj omawiamy zadanie 5, 7, 8, 11, 12 i 13 ze strony 181-182.
  Czas filmu – ok. 25 min , czas wykonania zadań – ok. 10min.

  Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz pojęcie wyrażenia algebraicznego
 • nauczysz się zapisywać proste wyrażenia algebraiczne

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij).
  Dzisiaj omawiamy zadanie 1 i 2 ze strony 179.
  Czas filmu – ok.14min , czas wykonania zadań – ok. 10min.

  Proszę zalogować się na platformę sprawdzianów i rozwiązać kartkówkę z liczb ujemnych


  Temat: Liczby ujemne – działania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz wykonywanie działań na liczbach ujemnych
 • utrwalisz kolejność działań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij).
  Dzisiaj omawiamy zadanie 5 i 6 ze strony 174.
  Czas filmu – ok.25min , czas wykonania zadań – ok. 15min.
  Notatki i rozwiązania zadań z dzisiejszej lekcji wysyłają na adres mat@bak.maszt.pl osoby, które w dzienniku mają numery:5, 6, 12, 13. Termin nadesłania zadań – czwartek 07.05.2020


  Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby mnożenia i dzielenia liczb całkowitych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadanie 3 i 4 ze strony 174 —> FILM (kliknij) – czas ok 20 min.
  Proszę przepisać omówione przykłady i samodzielnie rozwiązać pozostałe podpunkty.
  Do samodzielnego rozwiązania (czas ok. 20min):
 • wybrać sześć podpunktów z zadania 3 z tych nieomówionych
 • dokończyć zadanie 4


 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby mnożenia i dzielenia liczb całkowitych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikami wprowadzającym do tematu i omawiającymi zadanie 1 i 2 ze strony 173. Proszę przepisać prezentowane tam notatki i rozwiązania.
  FILM – wstęp+zadanie 1 (kliknij) – czas ok 5min.
  FILM – notatka + zadanie 2 (kliknij) – czas ok 3min
  Proszę przepisać omówione przykłady i samodzielnie rozwiązać pozostałe podpunkty. Do samodzielnego rozwiązania:
 • zadanie 1 podpunkty a, b, d, e, g, h, j, k
 • dokończyć zadanie 2


 • Poniżej do pobrania pliki z notatkami i omawianym zadaniem:
 • notatka 1
 • notatka 2
 • zadanie 1
 • zadanie 2


 • Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych – zadania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj będziemy omawiać zadania: 3b, 6, 8ab oraz 9 ze stron 170-171
  Proszę zapoznać się z filmikami omawiającymi podane zadania.
  Przepisz do zeszytu prezentowane rozwiązania i samodzielnie oblicz nieomówione przykłady. FILM – zad 3, 6 i 8 (kliknij) – czas ok 14min
  FILM – zad 9 (kliknij) – czas ok 5min

  Do samodzielnego rozwiązania:
 • przykład drugi i czwarty z zadania 3 TYLKO z podpunktu b
 • przykłady pierwsze i trzeci z zadania 8 TYLKO z podpunktów a i b
 • trzy wybrane przykłady z podpunktów a, c, d, g, i zadania 9

 • Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • zad 3b, zad 6
 • zadanie 8ab
 • zadanie 9

 • DLA CHĘTNYCH (dodatkowo na ocenę) zadanie 10, 11 i super zagadka ze strony 171. Rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  27.04 PONIEDZIAŁEK- kartkówka z obniżek i podwyżek
  dostępna od 7:30 do 20:00

  Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby dodawania i odejmowania liczb ujemnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę oglądnąć film wprowadzający do tematu i omawiający zadania:
  2 str. 170: FILM (kliknij) – czas ok 15min
  Następnie proszę przepisać zaprezentowaną w filmie notatkę, rozwiązane przykłady i wybrać z pozostałych sześć i samodzielnie rozwiązać. (czas ok. 15min).

  Poniżej do pobrania pliki z notatkami i omawianym zadaniem:
 • notatka 1
 • notatka 2
 • zadanie 2

 • UWAGA KARTKÓWKA! Proszę zalogować się dzisiaj (poniedziałek) w godzinach od 7:30 do 20:00 na platformie sprawdzianów i rozwiązać kartkówkę z obniżek i podwyżek.


  Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela.

  TEMAT: Liczby ujemne – porównywanie
  W trakcie lekcji:
 • przypomnisz sobie, gdzie leżą na osi liczby ujemne
 • nauczysz się porównywać liczby całkowite

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Oglądnij FILM będący wstępem do lekcji i zapisz do zeszytu prezentowane tam notatki.
  FILM – WSTĘP (kliknij) czas ok.7min

  Oglądnij film prezentujący rozwiązania zadania 1,3 i 4 ze strony 166. Przepisz do zeszytu te rozwiązania oraz prezentowane notatki. Samodzielnie dokończ zadanie 1, 3 i 4.
  FILM – zadanie 1 i 3 str 166 (kliknij) czas ok.12min

  FILM – notatka i zadanie 4 str. 166 (kliknij) czas ok.6min


  TEMAT: Zadania z obliczeń procentowych

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz obliczanie obniżek i podwyżek

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj Twoim zadaniem będzie wypełnienie KARTY PRACY.
  Poniżej znajdują się dwie listy zadań, każda przeznaczona dla innej grupy osób. Bardzo proszę, żeby każdy odnalazł swoje zadania, przepisał treści do zeszytu lub wkleił wydrukowaną kartkę i rozwiązał. Zadanie 1, 2, 3 i 4 są obowiązkowe (czas ok. 25min)

  GRUPA A – osoby z numerem w dzienniku: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ZADANIA DLA GRUPA A (kliknij)

  GRUPA B – osoby z numerem w dzienniku: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ZADANIA DLA GRUPA B (kliknij)

  Filmik prezentujący rozwiązania analogicznych zadań, ale z grupy C.
  FILM (kliknij) czas ok.12min


  TEMAT:Obniżki i podwyżki – zadania

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz obliczanie procentu danej wielkości
 • utrwalisz rozwiązywanie zadań tekstowych w kontekście praktycznym z wykorzystaniem obliczeń procentowych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Zapoznaj się z poniższym filmem i wykonaj zawarte w nim instrukcje FILM (kliknij) – czas ok. 12min
  Przepisz do zeszytu i uzupełnij omówione zadania (zad.3, 4, 5 i 7 str. 158) – czas. ok 15min.

  Poniżej do pobrania plik z obliczeniami z filmu:
  FOTO – zadanie 3, 4, 5 (kliknij) oraz FOTO – zadanie 7 (kliknij)
  ZADANIE DODATKOWE (dla chętnych) na ocenę – zad. 8 i super zagadka ze strony 158. Rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  TEMAT:Obniżki i podwyżki

  W trakcie lekcji
 • utrwalisz sobie pojęcie procentu
 • dowiesz się co znaczy obniżka/podwyżka o ileś procent
 • nauczysz się wyliczać ceny po obniżkach czy podwyżkach

 • Potrzebne Ci będą
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik
 • przybory do pisania

 • Zapoznaj się z filmikiem omawiającego zagadnienie podwyżek i obniżek.
  FILM (kliknij) – czas ok. 11min

  Przepisz notatkę prezentowaną w nagraniu. (czas ok. 5min) Poniżej do pobrania zdjęcie notatki z filmu: notatka (kliknij)

  Oglądnij filmik omawiający zad. 1 str. 157, zad. 2 str. 158 i zad. 86 str. 249.
  FILM (kliknij) – czas ok. 9min

  Przepisz omówione w filmie zadania i rozwiąż samodzielnie pozostałe przykłady. (czas ok. 10min ),tj.
 • zad. 1 str. 157 cena żelazka i piłki,
 • zad. 2 podpunkt b i d str. 157,
 • zad. 86 str. 249 cena spodni, kurtki, swetra, spódnicy

 • Poniżej do pobrania zdjęcie rozwiązań zadań z filmu: zadania (kliknij)

  Zaloguj się na platformie sprawdzianów i rozwiąż kartkówkę z procentów.
  Kartkówka jest udostępniona w piątek 17.04 od godz.7:00 do godz. 20:00. Po zalogowaniu widoczne są kartkówki z różnych grup, ale tylko jedna będzie dostępna do rozwiązania i nie musisz wiedzieć do jakiej grupy należysz.


  TEMAT:Zadania tekstowe z procentów.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pojęcie procentu
 • nauczysz się stosować obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik do matematyki
 • przybory do pisania, kolorowe mazaki czy długopisy


 • Proszę zapoznać się z filmikiem wyjaśniającym rozwiązywanie zadań tekstowych (zad. 7 i 8 str. 155 oraz zad. 9, 11 i 12 str. 156)
  FILM (kliknij) – czas ok. 15min
  Prezentowane zadania proszę przepisać do zeszytu. (czas ok.25min)
  Poniżej do pobrania notatki z filmu
  zad. 7 i 8 (kliknij)
  zad. 9 i 11 (kliknij)
  zad. 12 (kliknij)

  DLA WYTRWAŁYCH na ocenę zadanie 10 i 13 str. 156 – rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  TEMAT:Obliczenia procentowe.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pojęcie procentu
 • nauczysz się obliczać w pamięci proste przykłady z procentów


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik do matematyki
 • przybory do pisania, kolorowe mazaki czy długopisy


 • Proszę przepisać do zeszytu następującą notatkę:

  Filmik wyjaśniający zagadnienie znajduje się tutaj:
  FILM (kliknij)

  Proszę rozwiązać w zeszycie przedmiotowym następujące zadania z podręcznika:
 • Zadanie 3 ze strony 155
 • Zadanie 6 ze strony 155 • Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela i przerwy świątecznej.  TEMAT:Sprawdzian z działu – Pola wielokątów.
  Proszę się zalogować na platformie sprawdzianów. Można kliknąć w przycisk znajdujący się u góry strony lub wpisać do przeglądarki adres: edukacja.bak.maszt.pl

  U góry strony udostępniona również instrukcja logowania i wypełniania testów.
  Sprawdzian dostępny będzie od jutra od godziny 12:00 do soboty do godziny 20:00
  Sprawdzian można rozwiązać w dowolnym momencie, ale jeśli już się rozpocznie rozwiązywanie, to nie można go przerwać. Czas przeznaczony na sprawdzian to 60 minut.

  Jutro o godzinie 10:40 specjalne spotkanie ZOOM, na którym pokażę ja korzystać z platformy.


  TEMAT:Diagramy procentowe.
  W trakcie tej lekcji
 • utrwalisz odczytywanie informacji z diagramów.
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt i przybory do pisania

 • Proszę przeczytać informację z podręcznika ze strony 149 i 150 – to co jest czarnym drukiem.(czas ok. 10min)

  Rozwiązujemy w zeszycie następujące zadania (proszę pamiętać, że każde zadanie tekstowe z konkretnym pytaniem wymaga konkretnej odpowiedzi):
 • zadanie 1. str. 151(czas ok. 5min)
 • zadanie 3. str. 151(czas ok. 10min)
 • zadanie 4. str. 152(czas ok. 10min)
 • zadanie 6. str. 153 (czas ok. 8min)


 • Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT:Jaki to procent?.
  W trakcie tej lekcji
 • utrwalisz zamianę ułamka na procent
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt i przybory do pisania

 • Proszę sobie z poprzedniej lekcji przypomnieć sposoby zamiany ułamka zwykłego na procent.

  Oglądami filmik dotyczący zamiany procentów na ułamki i odwrotnie.
  FILM (kliknij) – czas ok.12 min
  Rozwiązujemy w zeszycie następujące zadania:
 • zadanie 1. str. 145(czas ok. 3min)
 • zadanie 2. str. 145(czas ok. 10min)
 • zadanie 3. str. 145(czas ok. 10min)
 • zadanie 6. str. 146 (czas ok. 2min)
 • dla chętnych zadanie 8. str. 146 (czas ok. 5min)


 • Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT: Przedstawianie procentu w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego.
  Cel: Uczeń wie czym jest procent.
  Uczeń potrafi zamienić procent na ułamek zwykły lub dziesiętny.


  Zapisujemy w zeszycie następującą notatkę:

  Żeby zamienić ułamek na procent można rozszerzyć ten ułamek do mianownika 100 lub podzielić licznik przez mianownik lub po prostu pomnożyć ten ułamek przez 100%
  np.:

      \[\frac{7}{20}=\frac{7\cdot 5}{20\cdot 5}=\frac{35}{100}=35\%\]

  lub

      \[\frac{7}{20} =7 : 20 = 0,35 = 35\%\]

  lub (skracamy mianownik z liczbą 100 jak przy zwykłym mnożeniu)

      \[\frac{7}{20}=\frac{7}{20}\cdot100\%=7\cdot 5\%=35\%\]


  koniec notatki

  Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym
 • zadanie 5 str. 141 (czas ok.7min) – dla każdego naczynia określamy jakim ułamkiem całej pojemności jest ilość wody, a później ten ułamek zamieniamy na procenty
 • zadanie 8 str. 142 (czas ok. 5min)
 • zadanie 10 str. 142 (czas ok. 2min)
 • zadanie 12 str 143 (czas ok 7min) – zamieniamy albo ułamki na procenty (to zdecydowanie łatwiej porównać), albo procenty na ułamki
 • DO ZADANIA 12
  Bardzo proszę o taki zapis tego zadania:
  a) \frac{1}{4}=25\%>20\%

  Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.  TEMAT: Procenty – zamiana na ułamek zwykły lub dziesiętny.
  Cel: Uczeń wie czym jest procent.
  Uczeń potrafi zamienić procent na ułamek zwykły lub dziesiętny.


  Proszę przeczytać informacje o procencie z podręcznika ze strony 138.

  Proszę pod tematem lekcji zapisać na kolorowo:
  PROCENT to setna część całości.Oznaczamy go przez %.
  3% – czytamy „trzy procent”.
  Możemy go przedstawiać w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego.

      \[5\% = \frac{5}{100} = 0,05\]

  Pięć procent z pewnej całości to inaczej pięć setnych z tej całości.


  Proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczenie A ze str. 139 oraz przy wynikach zapisać określenia do procentów umieszczone tuż pod ćwiczeniem w WARTO ZAPAMIĘTAĆ.
  Notatka powinna wyglądać tak:
  50\% \longrightarrow \frac{50}{100}=\frac{1}{2} \longrightarrow 0,50 połowa.
  25\% \longrightarrow \frac{25}{100}=\frac{1}{4}\longrightarrow 0,25 ćwierć
  itd.

  Oglądnij filmik: FILM (kliknij)
  i rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad.3, zad.4 i zad.7 ze strony 140 i 141.

  Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są OCENY. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola wielokątów”.
  Cel: utrwalenie wiadomości z obliczania pól czworokątów i trójkątów oraz zamiany jednostek powierzchni.
  Proszę wypisać pod tematem następujące wzory (łącznie z oznaczeniami):
 • POLE KWADRATU
 • POLE PROSTOKĄTA
 • POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
 • POLE ROMBU
 • POLE TRAPEZU
 • POLE TRÓJKĄTA
 • Zapis powinien wyglądać tak:
  POLE PROSTOKĄTA P = a \times b, a, b – boki
  Następnie rozwiązać w zeszycie zadania 1, 2, 5, 7, 9 str 135.

  Zadanie 1. Proszę wypisać dane z zadania, wzór na pole i wykonać obliczenia.

  Zadanie 2. Proszę zrobić pomocniczy rysunek, oznaczyć na nim dane z zadania, wypisać te dane, zapisać wzór na pole i wykonać odpowiednie obliczenia.

  Zadanie 5. Proszę z każdego podpunktu jednostkę zapisać i zamienić na taką (najlepiej na metry kwadratowe), żeby można było wszystkie porównać.

  Zadanie 7. Proszę przerysować rysunek z zadania, wypisać dane rysunku, zapisać wzór na pole i dopiero wykonać stosowne obliczenia.

  Zadanie 9. Proszę wypisać wszystkie dane z zadania, zapisać wzór na pole i wykonać obliczenia.

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT: Pole trapezu
  Cel: Uczeń umie obliczać pole trapezu.

  W podręczniku do matematyki na stronie 133 tuż pod zapisanym na niebiesko ćwiczeniem znajduje się informacja o tym, jak obliczamy pole trapezu. Proszę pod tematem lekcji przerysować znajdujący się w książce rysunek trapezu łącznie z oznaczeniami odcinków i obok zapisać umieszczony w książce wzór.

  Do wykonania w zeszycie przedmiotowym:
  zadanie 1, 2, 3 str. 133 i 134 z podręcznika

  Zadanie 1. Nie przerysowujemy rysunków, tylko wypisujemy dane z zadania. np.: a=9\,\text{dm}, b=19\,\text{dm}, h=12\,\text{dm}. Następnie zapisujemy wzór na pole trapezu najpierw literkami, a później podstawiając dane z zadania. np.:

      \[P=\frac{(a+b)h}{2} = \frac{(9 + 19)\cdot 12}{2} = \ldots\]

  i obliczamy wynik (pamiętamy o jednostkach).

  Zadanie 2. Wypisujemy dane z zadania jak w zadaniu 1, czyli a=\ldots, b=\ldots, h =\ldots i zapisujemy wzór na pole znów najpierw literkami, a później podstawiając konkretne liczby. Na końcu formułujemy odpowiedź.

  Zadanie 3. Proszę zrobić schematyczne rysunki do zadania, przepisać oznaczenia, a następnie według już znanego wzoru, dla każdego przykładu wyznaczyć a=\ldots, b=\ldots, h=\ldots i zapisać wzór na pola, a później podstawić dane z zadania.

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  KLASA 6a
  Obejrzyj dostępne na kanale PISTACJA TV dwa filmiki dotyczące trójkątów:
  1. Pole trójkąta – FILM (kliknij)
  2. Pole trójkąta – zadania FILM (kliknij)
  A następnie rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika: zadanie 5 i zadanie 6 str. 132 (wykonaj rysunki do zadań) oraz poniższe zadanie.
  ZADANIE
  W trójkącie dwa boki mają długości 6cm i 8cm. Wysokość opuszczona na ten dłuższy bok ma długość 3cm. Jaką długość ma wysokość opuszczona na bok 6cm?
  DLA WYTRWAŁYCH – zadanie 7 str.132

  KLASA 6B

  ZOOM – konsultacje zadaniowe po umówieniu się mailowo- mat@bak.maszt.pl
  ZOOM ID: 994 929 4687

  UWAGA! Kartkówka z liczb ujemnych dostępna od środy 06.05 od godziny 12:00 do piątku 08.05 do godziny 20:00

  11.05 PONIEDZIAŁEK – zastępstwo z panią Anną Spiechą. Materiały do lekcji dostępne na stronie szkolnej w zakładce STREFA ZADAŃ

 • TYDZIEŃ VI
  ZOOM 04.05 poniedziałek godz. 8:10 oraz 06.05 środa godz. 8:10
  TEMAT: Liczby ujemne – mnożenie i dzielenie

 • TYDZIEŃ V
  ZOOM 27.04 poniedziałek godz. 8:10 oraz 29.04 środa godz. 8:10
  TEMAT: Liczby ujemne – dodawanie i odejmowanie

 • TYDZIEŃ IV 20.04 – 24.04
  ZOOM 22.04 środa godz. 8:40 oraz 23.04 czwartek godz. 8:10
  TEMAT: Obliczenia procentowe. Obniżki i podwyżki

 • Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz pojęcie wyrażenia algebraicznego
 • nauczysz się zapisywać proste wyrażenia algebraiczne

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij).
  Dzisiaj omawiamy zadanie 1 i 2 ze strony 179.
  Czas filmu – ok.14min , czas wykonania zadań – ok. 10min.

  Proszę zalogować się na platformę sprawdzianów i rozwiązać kartkówkę z liczb ujemnych


  Temat: Liczby ujemne – działania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz wykonywanie działań na liczbach ujemnych
 • utrwalisz kolejność działań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym dzisiejszą lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij).
  Dzisiaj omawiamy zadanie 5 i 6 ze strony 174.
  Czas filmu – ok.25min , czas wykonania zadań – ok. 15min.
  Notatki i rozwiązania zadań z dzisiejszej lekcji wysyłają na adres mat@bak.maszt.pl osoby, które w dzienniku mają numery:5, 6, 12, 13. Termin nadesłania zadań – czwartek 07.05.2020


  Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby mnożenia i dzielenia liczb całkowitych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadanie 3 i 4 ze strony 174 —> FILM (kliknij) – czas ok 20 min.
  Proszę przepisać omówione przykłady i samodzielnie rozwiązać pozostałe podpunkty.
  Do samodzielnego rozwiązania (czas ok. 20min):
 • wybrać sześć podpunktów z zadania 3 z tych nieomówionych
 • dokończyć zadanie 4


 • Temat: Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby mnożenia i dzielenia liczb całkowitych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikami wprowadzającym do tematu i omawiającymi zadanie 1 i 2 ze strony 173. Proszę przepisać prezentowane tam notatki i rozwiązania.
  FILM – wstęp+zadanie 1 (kliknij) – czas ok 5min.
  FILM – notatka + zadanie 2 (kliknij) – czas ok 3min
  Proszę przepisać omówione przykłady i samodzielnie rozwiązać pozostałe podpunkty. Do samodzielnego rozwiązania:
 • zadanie 1 podpunkty a, b, d, e, g, h, j, k
 • dokończyć zadanie 2


 • Poniżej do pobrania pliki z notatkami i omawianym zadaniem:
 • notatka 1
 • notatka 2
 • zadanie 1
 • zadanie 2


 • Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych – zadania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj będziemy omawiać zadania: 3b, 6, 8ab oraz 9 ze stron 170-171
  Proszę zapoznać się z filmikami omawiającymi podane zadania.
  Przepisz do zeszytu prezentowane rozwiązania i samodzielnie oblicz nieomówione przykłady. FILM – zad 3, 6 i 8 (kliknij) – czas ok 14min
  FILM – zad 9 (kliknij) – czas ok 5min

  Do samodzielnego rozwiązania:
 • przykład drugi i czwarty z zadania 3 TYLKO z podpunktu b
 • przykłady pierwsze i trzeci z zadania 8 TYLKO z podpunktów a i b
 • trzy wybrane przykłady z podpunktów a, c, d, g, i zadania 9

 • Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • zad 3b, zad 6
 • zadanie 8ab
 • zadanie 9

 • DLA CHĘTNYCH (dodatkowo na ocenę) zadanie 10, 11 i super zagadka ze strony 171. Rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb ujemnych
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby dodawania i odejmowania liczb ujemnych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę oglądnąć film wprowadzający do tematu i omawiający zadania:
  2 str. 170: FILM (kliknij) – czas ok 15min
  Następnie proszę przepisać zaprezentowaną w filmie notatkę, rozwiązane przykłady i wybrać z pozostałych sześć i samodzielnie rozwiązać. (czas ok. 15min).

  Poniżej do pobrania pliki z notatkami i omawianym zadaniem:
 • notatka 1
 • notatka 2
 • zadanie 2


 • 27.04 PONIEDZIAŁEK- kartkówka z obniżek i podwyżek
  dostępna od 7:30 do 20:00

  TEMAT: Liczby ujemne – porównywanie
  W trakcie lekcji:
 • przypomnisz sobie, gdzie leżą na osi liczby ujemne
 • nauczysz się porównywać liczby całkowite

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Oglądnij FILM będący wstępem do lekcji i zapisz do zeszytu prezentowane tam notatki.
  FILM – WSTĘP (kliknij) czas ok.7min

  Oglądnij film prezentujący rozwiązania zadania 1,3 i 4 ze strony 166. Przepisz do zeszytu te rozwiązania oraz prezentowane notatki. Samodzielnie dokończ zadanie 1, 3 i 4.
  FILM – zadanie 1 i 3 str 166 (kliknij) czas ok.12min

  FILM – notatka i zadanie 4 str. 166 (kliknij) czas ok.6min

  UWAGA KARTKÓWKA! Proszę zalogować się dzisiaj (poniedziałek) w godzinach od 7:30 do 20:00 na platformie sprawdzianów i rozwiązać kartkówkę z obniżek i podwyżek.


  Zajęcia odwołane z powodu nieobecności nauczyciela.

  TEMAT: Zadania z obliczeń procentowych

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz obliczanie obniżek i podwyżek

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj Twoim zadaniem będzie wypełnienie KARTY PRACY.
  Poniżej znajdują się dwie listy zadań, każda przeznaczona dla innej grupy osób. Bardzo proszę, żeby każdy odnalazł swoje zadania, przepisał treści do zeszytu lub wkleił wydrukowaną kartkę i rozwiązał. Zadanie 1, 2, 3 są obowiązkowe(czas ok. 20min)

  GRUPA A – osoby z numerem w dzienniku: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ZADANIA DLA GRUPA A (kliknij)

  GRUPA B – osoby z numerem w dzienniku: 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16 ZADANIA DLA GRUPA B (kliknij)

  Filmik prezentujący rozwiązania analogicznych zadań, ale z grupy C.
  FILM (kliknij)(czas ok.12min)

  UWAGA KARTKÓWKA!
  Proszę się zalogować na platformie sprawdzianów i kartkówek i wypełnić udostępnioną tam kartkówkę.
  Dostęp do platformy sprawdzianów poprzez kliknięcie na czerwony przycisk u góry strony, albo wpisanie do przeglądarki adresu: edukacja.bak.maszt.pl
  Klasówka jest otwarta od godziny 12:00 do 20:00, a czas na jej napisanie to 15min. Widoczne są trzy grupy, ale dla każdego ucznia tylko jedna jest aktywna.


  TEMAT:Obniżki i podwyżki – zadania

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz obliczanie procentu danej wielkości
 • utrwalisz rozwiązywanie zadań tekstowych w kontekście praktycznym z wykorzystaniem obliczeń procentowych

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Zapoznaj się z poniższym filmem i wykonaj zawarte w nim instrukcje FILM (kliknij) – czas ok. 12min
  Przepisz do zeszytu i uzupełnij omówione zadania (zad.3, 4, 5 i 7 str. 158) – czas. ok 15min.

  Poniżej do pobrania plik z obliczeniami z filmu:
  FOTO – zadanie 3, 4, 5 (kliknij) oraz FOTO – zadanie 7 (kliknij)
  ZADANIE DODATKOWE (dla chętnych) na ocenę – zad. 8 i super zagadka ze strony 158. Rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  TEMAT:Obniżki i podwyżki

  W trakcie lekcji
 • utrwalisz sobie pojęcie procentu
 • dowiesz się co znaczy obniżka/podwyżka o ileś procent
 • nauczysz się wyliczać ceny po obniżkach czy podwyżkach

 • Potrzebne Ci będą
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik
 • przybory do pisania

 • Zapoznaj się z filmikiem omawiającego zagadnienie podwyżek i obniżek.
  FILM (kliknij) – czas ok. 11min

  Przepisz notatkę prezentowaną w nagraniu. (czas ok. 5min) Poniżej do pobrania zdjęcie notatki z filmu: notatka (kliknij)

  Oglądnij filmik omawiający zad. 1 str. 157, zad. 2 str. 158 i zad. 86 str. 249.
  FILM (kliknij) – czas ok. 9min

  Przepisz omówione w filmie zadania i rozwiąż samodzielnie pozostałe przykłady. (czas ok. 10min ),tj.
 • zad. 1 str. 157 cena żelazka i piłki,
 • zad. 2 podpunkt b i d str. 157,
 • zad. 86 str. 249 cena spodni, kurtki, swetra, spódnicy

 • Poniżej do pobrania zdjęcie rozwiązań zadań z filmu: zadania (kliknij)


  TEMAT:Zadania tekstowe z procentów.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pojęcie procentu
 • nauczysz się stosować obliczenia procentowe w zadaniach tekstowych


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik do matematyki
 • przybory do pisania, kolorowe mazaki czy długopisy


 • Proszę zapoznać się z filmikiem wyjaśniającym rozwiązywanie zadań tekstowych (zad. 7 i 8 str. 155 oraz zad. 9, 11 i 12 str. 156)
  FILM (kliknij) – czas ok. 15min
  Prezentowane zadania proszę przepisać do zeszytu. (czas ok.25min)
  Poniżej do pobrania notatki z filmu
  zad. 7 i 8 (kliknij)
  zad. 9 i 11 (kliknij)
  zad. 12 (kliknij)

  DLA WYTRWAŁYCH na ocenę zadanie 10 i 13 str. 156 – rozwiązania proszę przesłać na adres mat@bak.maszt.pl


  Przedmiot: ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z MATEMATYKI – DZ
  Temat:Ćwiczenia z obliczeń procentowych.

  W trakcie lekcji
 • utrwalisz definicję procenty
 • utrwalisz obliczanie procentu danej wielkości


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • kartka do liczenia na brudno i długopis

 • ZOOM godz. 8:10

  Praca z MATLANDIĄ – dane do logowania przesłane poprzez e-dziennik. Proszę wykonać zadania z działu PROCENTY (środek mapy) z planety 21, zadanie 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 oraz z planety 23 zadanie 23.1


  TEMAT:Obliczenia procentowe.

  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz pojęcie procentu
 • nauczysz się obliczać w pamięci proste przykłady z procentów


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • zeszyt przedmiotowy i podręcznik do matematyki
 • przybory do pisania, kolorowe mazaki czy długopisy


 • Proszę przepisać do zeszytu następującą notatkę:

  Filmik wyjaśniający zagadnienie znajduje się tutaj:
  FILM (kliknij)

  Proszę rozwiązać w zeszycie przedmiotowym następujące zadania z podręcznika:
 • Zadanie 3 ze strony 155
 • Zadanie 6 ze strony 155 • Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela i przerwy świątecznej.


  TEMAT:Sprawdzian z działu – Pola wielokątów.
  Proszę się zalogować na platformie sprawdzianów. Można kliknąć w przycisk znajdujący się u góry strony lub wpisać do przeglądarki adres: edukacja.bak.maszt.pl

  U góry strony udostępniona również instrukcja logowania i wypełniania testów.
  Sprawdzian dostępny będzie od jutra od godziny 12:00 do soboty do godziny 20:00
  Sprawdzian można rozwiązać w dowolnym momencie, ale jeśli już się rozpocznie rozwiązywanie, to nie można go przerwać. Czas przeznaczony na sprawdzian to 60 minut.

  Jutro o godzinie 10:40 specjalne spotkanie ZOOM, na którym pokażę ja korzystać z platformy.

  [/bg_collapse_level2]

  Przedmiot: ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z MATEMATYKI – DZ
  Temat: Ćwiczenia z zamiany procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne.

  W trakcie lekcji
 • utrwalisz definicję procenty
 • utrwalisz zamianę procentu na liczbę dziesiętną
 • utrwalisz zamianę procentu na ułamek zwykły


 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy
 • przybory do pisania

 • Proszę rozwiązać:
 • ćwiczenie 1
  Rozwiązania proszę umieścić w zeszycie. Jeśli nie ma możliwości wydruku zadań, to bardzo proszę w tym ćwiczeniu narysować sześć kwadratów, każdy o wymiarach 10 kratek na 10 kratek i zaznaczyć 10\%, 30\%, 60\%,50\%,25\% – podziały kwadratów takie jak na obrazku.

 • ćwiczenie 6
  Proszę do zeszytu wpisać przykłady – treści zadania nie przepisywać.

 • ćwiczenie 7
  Tylko przykłady z punktu a. Pamiętamy, że ułamek nieskracalny, to taki, którego nie da się bardzie skrócić
  np: 40\%=\frac{40}{100}=\frac{20}{50}=\frac{2}{5}.
 • Rozwiązanie proszę zapisać w zeszycie.

 • ćwiczenie 8
  Tylko przykład b. Proszę rozwiązanie zapisać w zeszycie.

 • TEMAT:Diagramy procentowe.
  W trakcie tej lekcji
 • utrwalisz odczytywanie informacji z diagramów.
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt i przybory do pisania

 • Proszę przeczytać informację z podręcznika ze strony 149 i 150 – to co jest czarnym drukiem.(czas ok. 10min)

  Rozwiązujemy w zeszycie następujące zadania (proszę pamiętać, że każde zadanie tekstowe z konkretnym pytaniem wymaga konkretnej odpowiedzi):
 • zadanie 1. str. 151(czas ok. 5min)
 • zadanie 3. str. 151(czas ok. 10min)
 • zadanie 4. str. 152(czas ok. 10min)
 • zadanie 6. str. 153 (czas ok. 8min)


 • Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT:Jaki to procent?.
  W trakcie tej lekcji
 • utrwalisz zamianę ułamka na procent
 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik, zeszyt i przybory do pisania

 • Proszę sobie z poprzedniej lekcji przypomnieć sposoby zamiany ułamka zwykłego na procent.

  Oglądami filmik dotyczący zamiany procentów na ułamki i odwrotnie.
  FILM (kliknij) – czas ok.12 min
  Rozwiązujemy w zeszycie następujące zadania:
 • zadanie 1. str. 145(czas ok. 3min)
 • zadanie 2. str. 145(czas ok. 10min)
 • zadanie 3. str. 145(czas ok. 10min)
 • zadanie 6. str. 146 (czas ok. 2min)
 • dla chętnych zadanie 8. str. 146 (czas ok. 5min)


 • Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT: Procenty – zamiana na ułamek zwykły lub dziesiętny.
  Cel: Uczeń wie czym jest procent.
  Uczeń potrafi zamienić procent na ułamek zwykły lub dziesiętny.


  Zapraszam na spotkanie online na godzinę 11:10
  ID:994 929 4687
  hasło: matma


  Zapisujemy w zeszycie następującą notatkę:

  Żeby zamienić ułamek na procent można rozszerzyć ten ułamek do mianownika 100 lub podzielić licznik przez mianownik lub po prostu pomnożyć ten ułamek przez 100%
  np.:

      \[\frac{7}{20}=\frac{7\cdot 5}{20\cdot 5}=\frac{35}{100}=35\%\]

  lub

      \[\frac{7}{20} =7 : 20 = 0,35 = 35\%\]

  lub (skracamy mianownik z liczbą 100 jak przy zwykłym mnożeniu)

      \[\frac{7}{20}=\frac{7}{20}\cdot100\%=7\cdot 5\%=35\%\]


  koniec notatki

  Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym
 • zadanie 5 str. 141 (czas ok.7min) – dla każdego naczynia określamy jakim ułamkiem całej pojemności jest ilość wody, a później ten ułamek zamieniamy na procenty
 • zadanie 8 str. 142 (czas ok. 5min)
 • zadanie 10 str. 142 (czas ok. 2min)
 • zadanie 12 str 143 (czas ok 7min) – zamieniamy albo ułamki na procenty (to zdecydowanie łatwiej porównać), albo procenty na ułamki
 • DO ZADANIA 12
  Bardzo proszę o taki zapis tego zadania:
  a) \frac{1}{4}=25\%>20\%

  Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.
  Przedmiot: ZAJĘCIA INDYWIDUALNE Z MATEMATYKI – DZ
  Temat: Ćwiczenia z obliczania pola trójkąta i trapezu

  W trakcie lekcji
 • utrwalisz wzór na pole trójkąta i wykorzystanie tego wzoru w zadaniach
 • utrwalisz wzór na pole trapezu i wykorzystanie tego wzoru w zadaniach
 • >br> Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy
 • linijka, ołówek, przybory do pisania

 • ZADANIE 1. (czas ok. 18 min)
  Obejrzyj dostępne na kanale PISTACJA TV filmiki dotyczący trójkąta i trapezu:
  1. Pole trójkąta – zadania FILM (kliknij)
  2. Pole trapezu – zadania FILM (kliknij)
  ZADANIE 2.(czas ok.20min) Rozwiąż z podręcznika zadanie 5 str. 132 – wykonaj rysunki do zadania.

  ZADANIE 3.
  Rozwiąż z podręcznika zadanie 67 ze strony 247.

  ZADANIE 4.
  Rozwiąż z podręcznika zadanie 68 ze strony 247.


  TEMAT: Procenty – zamiana na ułamek zwykły lub dziesiętny.
  Cel: Uczeń wie czym jest procent.
  Uczeń potrafi zamienić procent na ułamek zwykły lub dziesiętny.


  Proszę przeczytać informacje o procencie z podręcznika ze strony 138.

  Proszę pod tematem lekcji zapisać na kolorowo:
  PROCENT to setna część całości.Oznaczamy go przez %.
  3% – czytamy „trzy procent”.
  Możemy go przedstawiać w postaci ułamka zwykłego lub dziesiętnego.

      \[5\% = \frac{5}{100} = 0,05\]

  Pięć procent z pewnej całości to inaczej pięć setnych z tej całości.


  Proszę rozwiązać w zeszycie ćwiczenie A ze str. 139 oraz przy wynikach zapisać określenia do procentów umieszczone tuż pod ćwiczeniem w WARTO ZAPAMIĘTAĆ.
  Notatka powinna wyglądać tak:
  50\% \longrightarrow \frac{50}{100}=\frac{1}{2} \longrightarrow 0,50 połowa.
  25\% \longrightarrow \frac{25}{100}=\frac{1}{4}\longrightarrow 0,25 ćwierć
  itd.

  Oglądnij filmik: FILM (kliknij)
  i rozwiąż w zeszycie zadania z podręcznika: zad.3, zad.4 i zad.7 ze strony 140 i 141.

  Za staranny zapis tej lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są OCENY. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  TEMAT: Powtórzenie wiadomości z działu „Pola wielokątów”.
  Cel: utrwalenie wiadomości z obliczania pól czworokątów i trójkątów oraz zamiany jednostek powierzchni.
  Proszę wypisać pod tematem następujące wzory (łącznie z oznaczeniami):
 • POLE KWADRATU
 • POLE PROSTOKĄTA
 • POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
 • POLE ROMBU
 • POLE TRAPEZU
 • POLE TRÓJKĄTA
 • Zapis powinien wyglądać tak:
  POLE PROSTOKĄTA P = a \times b, a, b – boki
  Następnie rozwiązać w zeszycie zadania 1, 2, 5, 7, 9 str 135.

  Zadanie 1. Proszę wypisać dane z zadania, wzór na pole i wykonać obliczenia.

  Zadanie 2. Proszę zrobić pomocniczy rysunek, oznaczyć na nim dane z zadania, wypisać te dane, zapisać wzór na pole i wykonać odpowiednie obliczenia.

  Zadanie 5. Proszę z każdego podpunktu jednostkę zapisać i zamienić na taką (najlepiej na metry kwadratowe), żeby można było wszystkie porównać.

  Zadanie 7. Proszę przerysować rysunek z zadania, wypisać dane rysunku, zapisać wzór na pole i dopiero wykonać stosowne obliczenia.

  Zadanie 9. Proszę wypisać wszystkie dane z zadania, zapisać wzór na pole i wykonać obliczenia.

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie.
  O tym, kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.  KLASA 6b
  Obejrzyj dostępne na kanale PISTACJA TV filmiki dotyczący trójkąta i trapezu:
  1. Pole trójkąta – zadania FILM (kliknij)
  2. Pole trapezu – zadania FILM (kliknij)
  A następnie rozwiąż w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika: zadanie 5 str. 132 (wykonaj rysunki do zadania) oraz zadanie 67 i 68 ze str.247.
  DLA WYTRWAŁYCH – zadanie 6 str. 132.  ZADANIA DODATKOWE I TRENINGOWE
  Hasła do zadań treningowych są dostępne u nauczyciela, kontakt przez adres mailowy mat@bak.maszt.pl

  Zadania dodatkowe