ARCHIWUM Klasa 7

Jeśli chcesz przejść na platformę sprawdzianów kliknij czerwony przycisk.
Instrukcja logowania na przykładzie klasy 5 dostępna do oglądnięcia po kliknięciu w przycisk niebieski.

LEKCJE

ZOOM – konsultacje zadaniowe po umówieniu się mailowo- mat@bak.maszt.pl
ZOOM ID: 994 929 4687

UWAGA! Na platformie sprawdzianów dostępna poprawa z pierwszej i drugiej kartkówki z sum algebraicznych. Dostęp do 6 maja.

11.05 PONIEDZIAŁEK – zastępstwo z panią Anną Spiechą. Materiały do lekcji dostępne na stronie szkolnej w zakładce STREFA ZADAŃ

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz. 3
W trakcie lekcji:
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem równań
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmami omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nich instrukcje –> LEKCJA cz.1 (kliknij) – czas ok. 13min
  LEKCJA cz.2 (kliknij) – czas ok. 14min

  Omawiać dziś będziemy zadanie 15, 16, 17, 20, 21, 23 ze str. 200-201

  Notatki wraz z zadaniem domowym przesyłają osoby z następującymi numerami w dzienniku: 17 i 18.

  ZADANIE DODATKOWE (dla chętnych) na ocenę –> zad. 24 i 26 str. 201

  Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz. 2
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem równań
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij) – czas ok. 30min

  Omawiać dziś będziemy zadanie 6, 7, 8, 10 i 11 ze str. 198-199

  Notatki wraz z zadaniem domowym przesyłają osoby z następującymi numerami w dzienniku: 9, 10, 14, 15.

  Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych cz. 1
  W trakcie lekcji:
 • poznasz sposoby rozwiązywania zadań tekstowych z wykorzystaniem równań
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym lekcję i wykonać zawarte w nim instrukcje –> LEKCJA (kliknij) – czas ok. 20min

  Omawiać dziś będziemy zadanie 1, 2 i 3 ze strony 197 – 198 (UWAGA! W filmie błędnie podana strona 199)
  Proszę wpisać do zeszytu wszystkie omawiane zadania. Do samodzielnego wykonania zostało dokończenie zadania 2 i 3 oraz rozwiązanie zadania 4 i 5 ze strony 198.

  Notatki wraz z zadaniem domowym przesyłają osoby z następującymi numerami w dzienniku: 1, 6, 12, 16, 19.

  Temat: Rozwiązywanie równań – zadania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj będziemy rozwiązywać niektóre podpunkty z zadania 10, 11 i 12 ze str. 195. Proszę zapoznać się z filmem prezentującym rozwiązania –> FILM (kliknij) – czas ok. 21min
  Każdy uczeń do zeszytu wpisuje prezentowane przykłady. Z pozostałych podpunktów proszę samodzielnie rozwiązać przykłady ze swojej grupy (czas ok. 20 min. – poniżej podział).
  GRUPA A – NR Z DZIENNIKA: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19
 • zadanie 10 podpunkt a, f, g
 • zadanie 11 podpunkt a, c
 • zadanie 12 podpunkt c

 • GRUPA B – NR Z DZIENNIKA: 2, 5, 8, 11, 14, 17
 • zadanie 10 podpunkt c, d, h
 • zadanie 11 podpunkt a, c
 • zadanie 12 podpunkt e

 • GRUPA C – NR Z DZIENNIKA: 3, 6, 9, 12, 15, 18
 • zadanie 10 podpunkt a, d, g
 • zadanie 11 podpunkt a, c
 • zadanie 12 podpunkt f

 • KAŻDY UCZEŃ swoje rozwiązania przesyła na adres: mat@bak.maszt.pl, termin: WTOREK

  Temat: Rozwiązywanie równań – zadania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadanie 3ace, 4bd, 5bd, 6ab, 7, 8, 9 str. 194 – 195. Proszę zapoznać się z filmem prezentującym rozwiązania podanych zadań —> FILM – zadania (czas ok. 25min)
  Proszę przepisać do zeszytu prezentowane rozwiązania i samodzielnie rozwiązać pozostałe przykłady.

  Do samodzielnego rozwiązania:
 • zadanie 3ce
 • zadanie 4d.
 • zadanie 5b
 • zadanie 6b
 • po dwa przykłady z zadania 7, 8,
 • przykład a lub b z zadania 9
 • (czas ok. 15min)

  Temat: Rozwiązywanie równań
  W trakcie lekcji:
 • przypomnisz sobie sposoby rozwiązywania równań

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę pod tematem lekcji wpisać poniższą notatkę oraz przykład (czas ok. 10min): notatka oraz przykład
  Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym przykład:
  FILM – przykład (kliknij) – czas ok 8min

  Dziś będziemy omawiać zadanie 1 i zadanie 2 ze strony 193.
  Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania, wpisać rozwiązania do zeszytu i samodzielnie obliczyć pozostałe przykłady. FILM – zadanie 1 i 2 (kliknij) – czas ok 7min
  Do samodzielnego rozwiązania:
 • zadanie 1 przykłady a, d, e, g
 • zadanie 2 przykłady a, c, e.
 • (czas ok. 15min)

  Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • zadanie 1
 • zadanie 2


 • Temat: Liczba spełniająca równanie.
  W trakcie lekcji:
 • dowiesz się co to jest liczba spełniająca równanie
 • nauczysz się jak sprawdzać, czy dana liczba spełnia równanie

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem prezentującym notatkę, którą należy wpisać pod tematem oraz omawiającym zadanie 1, 2, 3 i 6 ze str. 190:
  WSTĘP – notatka 1 (kliknij) – czas ok 3min
  FILMIK – notatka 2 i zadania (kliknij) – czas ok 15min

  Proszę wpisać do zeszytu podaną notatki oraz rozwiązania omówionych przykładów (pliki do pobrania poniżej), a następnie samodzielnie rozwiązać pozostałe podpunkty (czas ok. 20min)

  Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • notatka 1
 • notatka 2
 • zadanie 1 i 2
 • zadanie 3 i 6


 • Temat: Zapisywanie równań – ćwiczenia.
  W trakcie lekcji:
 • przećwiczysz zapisywanie równań podanych słownie

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym zadania:
  4 i 5 str. 187 oraz 6 i 7 str. 188: FILM (kliknij) – czas ok 20min
  Następnie proszę przepisać zaprezentowane w filmie rozwiązania (pliki poniżej) i samodzielnie rozwiązać nieomówione podpunkty (czas ok. 10min) tj.: zad.4 a, zad.5 ac, zad.6 ac, zad.7 ac.
  (podpowiedzi do zadania 4a oraz 7ac w filmiku)

  Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • zadanie 4b
 • zadanie 5bd
 • zadanie 6b
 • zadanie 7b

 • UWAGA KARTKÓWKA! Proszę zalogować się dzisiaj (poniedziałek) w godzinach od 7:30 do 20:00 na platformie sprawdzianów i rozwiązać kartkówkę z wyrażeń algebraicznych cz.2.


  Temat: Zapisywanie równań
  W trakcie lekcji:
 • przypomnisz sobie pojęcie równania
 • przećwiczysz zapisywanie równań podanych słownie

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • UWAGA! Z powodów technicznych kartkówka z mnożenia sum algebraicznych jest przesunięta na poniedziałek 27.04.2020

  Proszę oglądnąć film wprowadzający do tematu i omawiający zadanie 1, 2 i 3 str.187: FILM (kliknij) – czas ok 15min

  Następnie proszę:
 • przepisać omawiane zadania i dokończyć ich rozwiązanie – czas ok. 15min

 • Poniżej do pobrania pliki z omawianymi zadaniami:
 • zadanie 1
 • zadanie 2
 • zadanie 3

 • Temat: Sumy algebraiczne – działania
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz mnożenie sum algebraicznych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Ze względu na większą liczbę przykładów na ostatniej lekcji, dziś będziemy omawiać tylko zadanie 37 ze strony 183 oraz zadanie 2 i 3 ze sprawdź czy umiesz ze strony 177.

  Proszę zapoznać się notatką omawiającą zadanie 37ad str. 183 oraz sprawdź czy umiesz zad 2 i 3 str. 177 i przepisać ją do zeszytu
  notatka (kliknij) – czas ok 15min

  Następnie proszę:
 • dokończyć zadania ze sprawdź sam siebie – zad 2 i zad 3 str. 177
 • samodzielnie rozwiązać zad 37 bc str.183
 • (czas ok 20min)


  Temat: Mnożenie sum algebraicznych – ćwiczenia
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz mnożenie sum algebraicznych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem omawiającym zadania 11a, 13ac i 14be ze str 176 i 177.
  FILM (kliknij) – czas ok 20min

  Proszę wpisać do zeszytu rozwiązania zadań przedstawionych w filmie i samodzielnie rozwiązać:
 • zad 11 b str 176
 • zad 13 b d str 177
 • zad 14 a c d f str 177
 • zad 36 str 183
 • (czas ok 25min)
  Poniżej do pobrania pliki z zadaniami z filmu:
  FOTO – zad 11, 13 (kliknij) oraz FOTO – zad 14 (kliknij)

  ZADANIE DODATKOWE dla chętnych, na ocenę – zadanie 37 str. 183 – rozwiązania proszę przesyłać na adres: mat@bak.maszt.pl


  Temat: Mnożenie sum algebraicznych – ćwiczenia
  W trakcie lekcji:
 • utrwalisz mnożenie sum algebraicznych

 • Potrzebne Ci będzie:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmikiem przypominającym mnożenie sum algebraicznych i omawiającym zadania 4, 5 i 6 ze str 176.
  FILM (kliknij) – czas ok 13min
  Proszę wpisać do zeszytu rozwiązania zadań przedstawionych w filmie i samodzielnie rozwiązać przykłady z tychże zadań, które nie były omówione.(czas ok 15min)
  Poniżej do pobrania pliki z zadaniami z filmu:
  FOTO – zadanie 4 i 5 (kliknij) oraz FOTO – zadanie 6 (kliknij)

  KARTKÓWKA!
  Proszę zalogować się na platformie sprawdzianów (kliknij w czerwony przycisk u góry strony) i rozwiązać kartkówkę z sum algebraicznych cz.1. Kartkówka dostępna w poniedziałek 20.04 w godzinach od 12:00 do 20:00 Konsultacje ZOOM w sprawie kartkówki – PN 8:10.

  ZADANIE DODATKOWE dla chętnych, na ocenę – zadanie 7 i 8 – rozwiązania proszę przesyłać na adres: mat@bak.maszt.pl


  Temat: Przekształcanie sum algebraicznych – ćwiczenia.
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz dodawanie i odejmowanie suma lagebraicznych
 • utrwalisz mnożenie sum przez jednomiany

 • Potrzebne Ci będą:
 • smartfon lub laptop z dostępem do internetu
 • podręcznik i zeszyt przedmiotowy oraz przybory do pisania


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym zadanie 30 ze strony 182 FILM (kliknij) – czas 13min
  Proszę przepisać omówione w filmie przykłady i rozwiązać samodzielnie przykłady a i c (czas ok.7min)

  Proszę zapoznać się z filmem omawiającym zadanie 31 ze strony 182 FILM (kliknij) – czas 10min
  Proszę przepisać omówione w filmie przykłady i rozwiązać samodzielnie przykłady b, c, e z zadania 31. (czas ok. 15min)

  Poniżej do pobrania notatki z filmików:
  zad 30
  zad 31

  UWAGA! W poniedziałek odbędzie się kartkówka interaktywna z upraszczania sum algebraicznych (tylko dodawanie i odejmowanie oraz mnożenie przez jednomian). Informacje o sposobie logowania podam poprzez e-dziennik. W poniedziałek o godzinie 8:10 zapraszam na spotkanie (ZOOM) w sprawie logowania do platformy kartkówek i sprawdzianów.

  Temat: Przekształcanie sum algebraicznych – ćwiczenia.
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz dodawanie i odejmowanie suma lagebraicznych
 • utrwalisz mnożenie sum przez jednomiany


 • Proszę zapoznać się z filmem omawiającym zadanie 5 i 6 ze strony 170 FILM (kliknij) – czas 11min
  Proszę przepisać omówione w filmie przykłady i rozwiązać samodzielnie przykład b i c z zadania 5 oraz przykład b z zadania 6.

  Proszę zapoznać się z filmem omawiającym zadanie 29 ze strony 182 FILM (kliknij) – czas 11min
  Proszę przepisać omówione w filmie przykłady i rozwiązać samodzielnie przykłady a, c, d, g z omawianego zadania.


  Zajęcia nie odbyły się z powodu nieobecności nauczyciela i przerwy świątecznej.

  Temat: Mnożenie sum algebraicznych.
  W trakcie tej lekcji:
 • zapoznasz się ze sposobem mnożenia sum algebraicznych
 • utrwalisz redukcję wyrazów podobnych


 • Proszę zapoznać się z filmem dotyczącym mnożenia sum algebraicznych. FILM (kliknij) – czas 11min

  Proszę przepisać do zeszytu przykłady z pomarańczowej ramki u góry strony 175 (z komentarzem)- czas ok. 5min

  Rozwiązujemy zadania z podręcznika:
 • zadanie 1 str. 175 (czas ok. 10min)

 • zadanie 2 str. 175 (czas ok. 15min) – proszę wybrać sześć przykładów

 • DLA CHĘTNYCH zadanie 3 str. 175 (czas ok. 10min)

 • Każdy kto rozwiąże zadanie dla chętnych przesyła rozwiązanie

  Jutro od 13:40 do 14:00 będę dostępna na ZOOMie, gdyby ktoś miał pytania do zadań – zapraszam na konsultacje.
  ID:994 929 4687
  hasło: matma

  Za staranny zapis TEJ lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.

  Temat: Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
  W trakcie tej lekcji:
 • utrwalisz mnożenie jednomianu przez sumę algebraiczną
 • nauczysz się jak dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę zamienić na mnożenie/li>
 • utrwalisz redukcję wyrazów podobnych


 • Proszę przepisać do zeszytu przykłady z pomarańczowej ramki u góry strony 172 (z komentarzem)- czas ok. 5min

  Rozwiązujemy zadania z podręcznika:
 • zadanie 3 str. 172 (czas ok. 15min)

 • zadanie 4 str. 172 (czas ok. 10min)

 • DLA CHĘTNYCH zadanie 8cd i zadanie 10 str. 173 (czas ok. 10min)

 • Każdy kto rozwiąże zadanie dla chętnych przesyła rozwiązanie

  Za staranny zapis TEJ lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.

  Temat: Mnożenie sum algebraicznych przez jednomian.
  W trakcie tej lekcji:
 • nauczysz się jak mnożyć jednomian przez sumę algebraiczną
 • utrwalisz redukcję wyrazów podobnych


 • Proszę przepisać do zeszytu przykłady z pomarańczowej ramki u dołu strony 171 (łącznie z komentarzem)- czas ok. 3min

  Proszę zapoznać się z filmem dotyczącym mnożenia jednomianu przez sumę algebraiczną. FILM (kliknij) – czas 8min

  Rozwiązujemy zadania z podręcznika:
  zadanie 1 str. 172 (czas ok. 15min)
  zadanie 2 str. 172 (czas ok. 10min)

  Za staranny zapis TEJ lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych – ćwiczenia.
  CEL: Pozbywanie się nawiasów, upraszczanie sum i obliczanie ich wartości.

  Zapraszam na spotkanie online na godzinę 9:10.
  ID:994 929 4687
  hasło: matma

  Przypomnienie:

  a) przykład bez nawiasów

      \[2x+4y-5-6x-7y+8=-4x-3y+3\]

  Znajdujemy jednomiany podobne: 2x i -6x, 4y i -7y, -5 i 8.
  Działania wykonujemy na liczbach, ale w obrębie tych jednomianów podobnych, czyli 2-6=-4 stąd -4x; 4-7=-3 stąd -3y i zostało jeszcze -5+8=3.

  b) przykład z nawiasami

      \[(2x+4y-5)-(6x-7y+8)=2x+4y-5-6x+7y-8=-4x+11y-13\]

  Najpierw opuszczamy nawiasy i tam gdzie przed nawiasem minus zmieniamy znaki tego co w środku nawiasu. Zatem zamiast 6x będzie -6x, zamiast -7y będzie 7y, a zamiast 8 będzie -8.

  Zachęcam do zapoznania się z filmikiem (czas ok 10min):
  Dodawanie i odejmowanie sum algeb.(kliknij)

  Rozwiązujemy zadania z podręcznika:
  zadanie 23 str. 182 (czas ok. 5min)
  zadanie 24 str. 182 (czas ok. 5min)
  zadanie 25 str. 182 (czas ok. 8min)

  Za staranny zapis TEJ lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.


  Temat: Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
  CEL: Pozbywanie się nawiasów, upraszczanie sum i obliczanie ich wartości.

  Pod tematem lekcji zapisujemy następującą notatkę:
  PRZYKŁAD:
  I suma to 2x-3y-5.
  II suma to 7-8x+4y.
  DODAWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH

      \[(2x-3y-5)+(7-8x+4y)=\]

      \[=2x-3y-5+7-8x+4y=-6x+y+2\]

  Jeśli przed nawiasem nie ma nic lub jest + (plus), to opuszczamy nawiasy nie zmieniając żadnych znaków ani wartości.

  ODEJMOWANIE SUM ALGEBRAICZNYCH

      \[(2x-3y-5)-(7-8x+4y)=\]

      \[=2x-3y-5-7+8x-4y=14x-7y-12\]

  Jeśli przed nawiasem występuje znak „-” (minus), to opuszczając ten nawias musimy zmienić wszystkie występujące w nim znaki działań na przeciwne.
  koniec przykładu

  Proszę zapoznać się z filmikiem: FILM (kliknij)
  i wykonać w zeszycie zadania z podręcznika: zad.1 str.169, zad.4 str.170 i zad.10 str.170.

  Za staranny zapis TEJ lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są oceny. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.

  Temat: Sumy algebraiczne – obliczanie wartości
  CEL: Upraszczanie sum algebraicznych i obliczanie ich wartości

  Pod tematem lekcji zapisujemy:
  Upraszczanie sumy algebraicznej nazywamy inaczej REDUKCJĄ WYRAZÓW PODOBNYCH.

  PRZYKŁAD: Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość wyrażenia
  -2x^2+4x+17-5x-3+12x^2-18, dla x=-2.
 • podkreślamy jednomiany podobne
 • redukujemy wyrazy podobne
 • podstawiamy w miejsce x liczbę -2
 •     \[-2x^2+4x+17-5x-3+12x^2-18=10x^2-x-4=\]

      \[10\cdot (-2)^2-(-2)-4= 10\cdot 4 + 2 - 4 = 40+2-4=38\]


  Osoby, które mają kłopot z upraszczaniem sum powinny się zapoznać z filmikiem: FILM (kliknij)

  Proszę w zeszycie rozwiązać zadanie 19 i 20 ze strony 181. Licząc wartości sum algebraicznych proszę najpierw uprościć te sumy.

  Za staranny zapis lekcji i rozwiązania zadań wystawiane są plusy. Notatki przesyłają tylko wybrane przeze mnie osoby – maksymalnie dwie dziennie. O tym kto powinien przesłać swoje rozwiązania będę powiadamiać przez e-dziennik.  Dziś przypominamy sobie działania pisemne na liczbach dziesiętnych i sposoby obliczania przykładów, w których występują i ułamki zwykłe i dziesiętne. Polecam dostępne na kanale PISTACJA TV filmiki:
  1. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH DZIESIĘTNYCH:
  a) Dodawanie i odejmowanie pisemne FILM (kliknij)
  b) Mnożenie pisemne FILM (kliknij)
  c) Dzielenie pisemne FILM (kliknij)
  2.DZIAŁANIA NA LICZBACH DZIESIĘTNYCH I UŁAMKACH ZWYKŁYCH –>FILM (kliknij)
  ZADANIE:
  Wykonaj dziś zadania z podręcznika:
  zad.29 cef / str.50, zad.41 def / str.51
  zad. 31 / str.50
  Obliczenia zapisz w zeszycie przedmiotowym.  Dziś przypominamy sobie działania na ułamkach zwykłych. Polecam dostępne na kanale PISTACJA TV filmiki:
  1. Dodawanie ułamków FILM (kliknij)
  2. Odejmowanie ułamków FILM (kliknij)
  3. Mnożenie ułamków FILM (kliknij)
  4. Dzielenie ułamków FILM (kliknij)
  ZADANIE:
  Wykonaj dziś zadania z podręcznika ze strony 50:
  zad. 25 i zad 33 – obliczenia zapisz w zeszycie.  TEMAT: Sumy algebraiczne – ćwiczenia.
  Dzisiaj proponuję rozwiązanie trzech zadań z podręcznika do matematyki.

  • zadanie 6 str.166
  • zadanie 7 str.167
  • zadanie 8 str.167

  UPRASZCZANIE SUM ALGEBRAICZNYCH – informacja do zadania 6

  Obliczanie wartości sumy algebraicznej – informacja do zadania 8.


   FILMIKI Z OMÓWIENIEM ZADAŃ:
  • Jednomiany i sumy algebraiczne FILM 1

  • Omówienie kartkówki z wyrażeń algebraicznych FILM 2

  ZADANIA DODATKOWE I TRENINGI PRZED SPRAWDZIANEM
  Hasła do zadań treningowych są dostępne u nauczyciela. Kontakt przez adres mailowy mat@bak.maszt.pl

  Zadania dodatkowe

  Zadania treningowe przed sprawdzianem